Hij wordt aan de kijkers voorgesteld. De opening van het jachtseizoen: Hirschfeld op 26 juli. Tevens een kranslegging op 25 juli op de militaire erebegraafplaats Menteng Pulo. Toespraak door de commandant van de Nederlandse legerstrijdkrachten in Indonesië, generaal D. Buurman van Vreeden in het Nederlands en het Indonesisch , en Hirschfeld. De laatste deelt oa mede dat Buurman van Vreeden en generaal-majoor D.

Spoor; cu's van enkele grafkruisen. Aandacht voor de viering van het zestigjarig bestaan van de Nederlandse Bioscoopbond. De viering valt samen met de première van de film 'De moord op de Nijl'. Militairen van de Prins Hendrik Kazerne te Nijmegen maken De generaal buiten dienst Alons, directeur van het Nationaal Rampenfonds, verkoopt de eerste koppen soep.

Gastarbeiders vermaken zich in een tehuis voor gastarbeiders te Rotterdam. Ze krijgen van vrijwilligers les in de Nederlandse taal. Met verder beelden van Juan Maneiro uit Spanje op zijn werk en tijdens de Nederlandse les en Achmed Moktari uit Marokko op zijn werk als soldeerder en op de markt. Op 18 maart viert Ajax te Amsterdam het jarig bestaan in het Ajax-stadion met een defilé van spelers en oud-spelers op de grasmat.

Jeugdige Ajacieden vormen liggende de naam van de club. In een voetbalwedstrijd tegen Feyenoord winnen de Rotterdammers Polygoon bezoekt de expositie op 19 maart. In het kader van een internationale tentoonstelling op de RAI in Amsterdam worden op het IJsselmeer bij Muiden proefvaarten gemaakt met hovercrafts. Aanleg van de ringdijk rond de bouwput in het Haringvliet tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. De zomerstorm heeft schade aan de dijk aangericht, die met zandzakken tijdelijk wordt verstevigd.

Man trekt handkar met mandjes aardbeien voort en zet deze stil naast goederenwagon waaruit aardbeien gelost worden; vrouw met blocnote en pen controleert de waar en snoept een aardbei uit een mand op de handkar.

Dit onderwerp is niet compleet. De EG doet in Petten onderzoek naar standaardisering van stoffen en de sterkte en betrouwbaarheid van materialen t.

Door bestraald materiaal te vergelijken met onbestraald materiaal kunnen conclusies worden getrokken over de veiligheid van te bouwen kerncentrales. Het Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek van TNO in Delft houdt zich bezig met diverse onderzoeken naar het leef milieu van mensen.

Met name aandacht voor onderzoeken naar de invloed van verkeersgeluiden op de slaap, lawaaidoofheid op het werk, bedreiging van de gezondheid door vrijkomen van gevaarlijke gassen in slecht geventileerde ruimtes op het werk en het voorkomen van asbest in de buitenlucht. Op een kunstbaan in Soesterberg kunnen Nederlanders nu ook langlaufen. De baan, op basis van nylonborstels is 1,3 kilometer lang en 40 cm breed en daarmee de langste kunstbaan ter wereld.

Aandacht voor natuurreservaat De Weerribben en het ontstaan van het gebied. Verslag van de 1 mei-betoging van de SDAP. De gemeenteraad van Naarden werkte aan plannen voor het doorbreken van de oude wallen ten behoeve van een verbindingsweg tussen de vesting en de Rijksweg ter hoogte van het toenmalige ravelijn. De doorbraak werd overigens pas in door het Rijk goedgekeurd en resulteerde in de aanleg van de Burgemeester M.

De vesting zou al veel eerder, in juni , als militaire stelling worden opgeheven. Opening van een nieuw havenkwartier aan de IJssel met nieuwbouw panden en een horizontale hefbrug.

Groep heren met hoge hoeden loopt rond komt uit het treintje? Gymnastiekles voor huisvrouwen om hen te leren zich beter te bewegen waardoor de huiselijke werkzaamheden makkelijker worden verricht. Standbeeld Comenius en kranslegging door twee heren waaronder A.

Simek, voorzitter van de Comeniusvereniging; Overzichtsshot gezelschap van vermoedelijk veel Tsjechische heren dat de gedachtenisviering bijwoont. Een belangrijk deel van het goederenvervoer naar de Rotterdamse haven gaat per trein. Ten zuiden van Rotterdam is een nieuw rangeerterrein genaamd 'Kijfhoek' gerealiseerd waar de goederentreinen via een modern en automatisch computergestuurd systeem naar de verschillende bestemmingen worden geleid.

De wandelaars komen een straat binnen en worden begeleid door wat zwaaiend publiek. De wedstrijd was georganiseerd door het Nederlands Olympisch Comité NOC , dat in deze dagen meerdere acties en wedstrijden organiseerde.

Het was de bedoeling hiermee geld in te zamelen ten behoeve van uitzending van de Nederlandse atleten naar de Olympische Spelen in Parijs. Man gemeenteambtenaar richt in Haagse straat standpijp of pomp in en tapt vervolgens enkele emmers water. Publiek van belangstellende kinderen. Toekijkende huisvrouwen in de deuropening vatten de zaak kennelijk met humor op. Het betrof hier een conflict tussen de gemeente Den Haag en een vereniging van huiseigenaren.

Toen de waterleiding op 22 januari werd afgesloten zorgde de gemeente wel voor alternatieve kranen zie boven. De zaak resulteerde uiteindelijk in een rechtszaak, die de huiseigenaren verloren.

Joekes en legt hij in de Profilti-studio's een korte verklaring af waarin hij de achtergrond van de immigratiebeperking toelicht. Holt links en Joekes komen samen de trap af en nemen op de stoep van het ministerie afscheid van elkaar; - de auto met Holt rijdt door de straten van Den Haag en passeert de toegangspoort van de studio; - int. Holt overlegt op de set met enkele mensen; om hen heen schijnwerpers, filmcamera, microfoonhengel; - toespraak Holt.

Mars over 15 km door de wandelclub Minerva: Zie voor meer details van de beschrijving de bijlage bij de beschrijving. Tweedaagse zeilwedstrijd bij Enkhuizen met 19 voormalige binnenvaartschepen, vergelijkbaar met het Skutsjesilen in Friesland.

Seyss-Inquart richt in de Groote Zaal van de Haagsche Dierentuin een kerstfeest aan voor gewonde Duitse soldaten, Duitse weeskinderen en ambtenaren. Kerstmannen delen cadeautjes uit. Seyss-Inquart zelf bemoeit zich met een kind en zit aan aan tafel. Werkopnamen van de film 'Dr.

Vlimmen' van Guido Pieters, met in de hoofdrol Peter Faber, waarin Faber in een stal een kalf ter wereld brengt. De geboorte wordt ingeleid door een echte dierenarts. Piers Courage is in de 23ste ronde met zijn wagen uit de baan gevlogen en zijn auto staat in brand.

De brandweer kan niets meer doen en hij verbrandt in zijn auto. Bij het passeren van de plaats van het ongeval minderen de andere rijders snelheid. Aangeslagen krijgt Rindt de krans omgehangen. Brunner, Buijs, Mulder en Weber wie is wie? Volwassenen en kinderen voeren eenden, zwanen en mussen. Beelden van de thuiskomst en eerste opvang van Nederlandse soldaten uit Duitse krijgsgevangenschap. Een grote menigte mensen wacht bij een spoorwegstation. Een stoomtrein arriveert en stopt.

Twee Duitse militairen kijken toe. Minister Irene Vorrink van Volksgezondheid en Milieu stelt in Amsterdam het eerste witkar-station in gebruik, in aanwezigheid van oud-provo en raadslid Luud Schimmelpennink, bedenker van de witkar.

Leden van de coöperatieve vereniging witkar kunnen een magnetisch gecodeerde sleutel invoeren, waarna een computer controleert of er een parkeerplaats bij de bestemming vrij is. De persoon stapt in en rijdt naar de bestemming, waar de auto na het parkeren automatisch wordt opgeladen. Met commentaar van Vorrink. Enkele jongens doen inkopen bij een winkel in hengelsportartikelen. Ze begeven zich met hun spullen lopend of met de fiets naar het water.

Diverse shots van vissers. Eén jaar na de bevrijding is de huisvesting van de bevolking in de eertijds door de oorlog geteisterde gebieden nog steeds minimaal. De dorpsgracht loopt nog dwars door het Kolkplein, later is dit gedeelte gedempt. Mediumshot enkele Spakenburgers in klederdracht rond tafel voor school met verkiezings pamflet waarop nog net leesbaar H. Begrafenis van Louis Bouwmeester , een van de grootste acteurs uit de Nederlandse toneelgeschiedenis, die op 28 april overleed.

Esther de Boer van Rijk, toneelspeelster, links mevrouw van der Horst; - va Aan beide zijden van de lijkkoets lopen acteurs en actrices.

Aan de linkerzijde oa dhr. Aan de rechterzijde gingen Esther de Boer van Rijk, daarachter Aug. Kiehl, Fernantzen, en C. Mann-Bouwmeester met zoon en kleinzoon, Frenkel sr.

De afdeling Haarlem van Winterhulp Nederland organiseert voor minder bedeelde schoolkinderen een middag waarbij ze een warme maaltijd krijgen.

Plekker, komt ook even kijken. Het skateboarden, dat in in Amerika is ontstaan, wordt in Nederland steeds populairder. In de Flevohof in Oostelijk Flevoland is een speciale baan aangelegd met een lengte van en een breedte van 40 meter, zodat de jeugd niet meer op de openbare weg hoeft te skateboarden.

Met informatie over de veiligheidsuitrusting. Op het gebied van bollenteelt wordt veel wetenschappelijk werk verricht door het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in Lisse en de Landbouwhogeschool in Wageningen. In Lisse wordt met name onderzoek gedaan naar ziektebestrijding en in Wageningen houdt men zich bezig met veredeling. Sparenberg onderhouden zich met de zieken in ligbedden op het dek. Impressie van de jaarlijkse bondskaatswedstrijd in Franeker. Studenten hebben een vierdaagse Ronde van Nederland op de step georganiseerd.

De jarige Harry Rozendaal en zijn jarige vriend Gerrie de Goede uit Amsterdam, beiden lid van voetbalvereniging Blauw Wit, gaan naar het Olympisch Stadion en kleden zich om in de kleedkamer. Samen met hun teamgenoten vormen ze een erehaag van ballenjongens waardoor de spelers van de 88ste voetbalwedstrijd Nederland-België het stadion binnen komen.

Tijdens de wedstrijd werpt De Goede een bal terug in het veld. De wedstrijd eindigt in Oud-voetballer Leo Halle zit in het publiek. Na afloop geven Rozendaal en De Goede hun commentaar. Slangenmens Maurice Delmonte heeft in Goirle 24 uur in een klein glazen kistje gezeten voor het goede doel. Maurice Delmonte fietst op eenwieler; Delmonte achter schildersdoek met beide benen in zijn nek; schilderij van Delmonte; Delmonte vouwt zichzelf in een klein glazen kistje, van waaruit hij een schilderij maakt, omgeven door jong publiek.

Aandacht voor het Nederlands kampioenschap klootschieten in Tubbergen dat gewonnen wordt Henk Timmerhuis. De twaalfjarige Rob Meyer wordt jeugdkampioen. Het Schrift- en Schrijfmachine Museum is gevestigd in een klooster in Tilburg. De collectie bestaat uit meer dan machines die op aanvraag te bezichtigen zijn. Herdenking van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende bevrijding in Geleerden beweren dat het weer van slag is, de winters zijn door de jaren heen zachter geworden.

Op de streekmuziekschool 'Zuid-Oost Veluwe' in Rheden wordt volgens de in Japan ontworpen Suzuki-methode vioolles gegeven aan peuters van twee tot vijf jaar. De ouders leren volgens dezelfde methodiek vioolspelen zodat ze thuis met hun kinderen kunnen oefenen. Prins als 4-jarige, begeleid op piano door Marcel Pinkse, die de methode in Nederland introduceerde.

De meter hardlopen wordt gewonnen door De Ruyter; de en de mtr. Jacht bij Kasteel Ampsen. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Asser Gymnastiek Vereniging organiseert de vereniging het NK trampolinespringen. Het NK vindt plaats in sporthal de Spreng in Assen. In Amsterdam is de jaarlijkse dodenherdenking gehouden, een dag later gevolgd door de viering van 35 jaar bevrijding. Tijdens dit bevrijdingsfeest werden de Canadese veteranen gehuldigd die in betrokken waren bij de bevrijding van Amsterdam.

Beelden van de schade in Borculo, aangericht door de cycloon op 10 aug. De geweldige Cycloon van in het Oosten van Nederland. In Jaarsveld is het NK polsstokverspringen gehouden. Voor het eerst in vijftien jaar doet een Nederlands danspaar, Marianne van Bommel en Wayne DeWeyert, mee aan een internationale wedstrijd ijsdansen. Een oppasser deelt voedsel uit. Enkele apinnen hebben een jong. Laatste brugdeel van de vernieuwde en verbrede Moerdijkbrug over het Hollands Diep wordt geplaatst.

Daarnaast wordt de Drechttunnel onder de Oude Maas in gebruikgenomen. Beide projecten maken deel uit van de reconstructie van de Rijksweg 16 met als doel een snelle verbinding tussen de Randstad en Zuid-Nederland en België. Belgie - Nederland Op achtergrond volle tribunes. Leopold III, 3 nov. Wiggert van Daalen; Gerrit Visser. Scheidsrechter was Kingscott Engeland. Beelden van de het oogsten van suikerbieten in de Haarlemmermeerpolder. De ere-promotie van koningin Wilhelmina tot doctor in de Economische Wetenschappen aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam.

Daar krijgt zij bloemen aangeboden door de dochter van prof. Frijda en gaat vervolgens het universiteits-gebouw binnen terwijl de Koninklijke Studentenschietvereeniging een studentenlied zingt ; - toespraak door de rector-magnificus, prof. Verslag van het vierde Festival of Fools het narrenfestival in Amsterdam, waarbij verklede mensen in een optocht door de straten van Amsterdam trekken en komiek Jango Edwards optreedt.

Shots van kinderen op klompen, meest meisjes, in Volendamse klederdracht op een bloemententoonstelling te Heemstede. De tentoonstelling, georganiseerd door bollenkwekers en gesubsidieerd door de gemeente, vond plaats in een groot paviljoen dat na de tentoonstelling werd verkocht en in het huidige Wandelpark Groenendaal.

Diverse shots van de Volendamse kinderen: Beeldverslag van de open dag tgv het gereed komen van drie grote dokken van de Nederlandse Dokmaatschappij gelegen aan de Noord over van het Noord-kanaal. Bij deze gelegenheid werd een rondleiding gehouden waaraan werd deelgenomen door tal van Amsterdamse en Rotterdamse directeuren uit het bankwezen, de scheepvaart en de gemeenten waaronder bijvoorbeeld J. Visser, president-directeur Nederlandse Bank en kapitein ter zee G.

Prins Hendrik verlaat pand rode kruis ziekenhuis?? Aandacht voor de Hollandse Waterlinie, die in de zeventiende eeuw is aangelegd. In de negentiende eeuw werden nieuwe versterkingen aangelegd en ontstond de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De vereniging 'Menno Coehoorn' ijvert voor het behoud en herstel van deze verdedigingswerken. Gerrit Schuiteman heeft in zijn woonboot bij Halfweg een pijporgel van pijpen gebouwd.

Het Friese dorp Opende kent een wielrijders-muziekkorps. In de jaren dertig waren er in Nederland diverse van dit soort muziekkorpsen, die destijds deel uitmaakten van het regiment wielrijders dat optrad bij parades of defilé's van het regiment wielrijders dat vooral bedoeld was voor het uitvoeren van snelle verkenningsopdrachten.

Twee instellingen van drukke waterweg in centrum Rotterdam, veel binnenschepen langs de kaden, bomen en slepen van schepen, laden en lossen, zakkendragers lopen over de schepen. Impressie van de Amphilex in de Amsterdamse RAI, een grote internationale postzegeltentoonstelling die eenmaal per tien jaar gehouden wordt. De Rijksluchtvaartdienst op Schiphol bestaat vijftig jaar. De dienst werd in opgericht en houdt zich bezig met alle ontwikkelingen rond de burgerluchtvaart.

Ook verzorgt de Rijksluchtvaartdienst de opleiding voor verkeersvlieger, die gevestigd is op vliegveld Eelde in Groningen. Aan de orde komen: Kwalificatiewedstrijd Nederland - Hongarije rust i. Jaarlijkse bijenmarkt in Veenendaal. Zitting in de Tweede Kamer olv voorzitter dr. Kortenhorst, ivm het wetsontwerp van minister J. Suurhoff over de Algemene Ouderdomsverzekering. Met oa een toespraak van dr. Schouten, voorzitter van de AR-fractie, dr.

Tilanus van de CHU, ds. Vervolgens wordt de wet aangenomen en wenst iedereen Suurhoff geluk. In galerie Aalbrecht in Rotterdam-Delfshaven geven Rotterdamse kuntenaars, tijdens een tentoonstelling van etsen, demonstraties van de techniek van het etsen.

In het historisch museum de Dubbele Palmboom bestaat voor bezoekers de mogelijkheid om zelf etsen te maken. Herman van der Horst keert met zijn echtgenote op Schiphol terug van het filmfestival te Berlijn.

Hij wordt begroet door vertegenwoordigers van de overheid en het filmbedrijf, Surinamers en zijn moeder. Pos, gevolmachtigd minister van Suriname, en Van der Horst houden een korte toespraak. In een klas van een lagere school in Haarlem geeft een gast-onderwijzer, een Surinamer, les. Hij is naar ons land gekomen om Nederlandse leesboeken voor de kinderen in zijn land in te zamelen.

De leerlingen luisteren aandachtig naar zijn verhaal. Enkele meisjes zoeken, samen met hun moeders, thuis in de boekenkast naar boeken die gemist kunnen worden. Ook andere kinderen doen dit en ze nemen de boeken mee naar school.

In de klas worden hun bijdragen, samen met die van andere leerlingen, opgehaald en verzameld. De kinderen brengen de verzamelde voorraad boeken naar een vrachtauto op het schoolplein. Twee woonwijken in Lekkerkerk zijn gebouwd op een terrein dat vervuild is met chemisch afval. De bewoners zijn geëvacueerd en ondergebracht in stacaravans.

De vervuilde grond wordt afgegraven waarna de bewoners terug kunnen keren. Guinée Bissau is sinds onafhankelijk. De bevolking leeft onder moeilijke omstandigheden. Nederland helpt met een aantal projekten zoals watertorens voor een betere drinkwatervoorziening. Landbouwvelden worden er nog aangelegd met de 'arada' spade en Nederland helpt middels een cultuurtechnisch projekt de rijstbouw. Er wordt een grote afsluitdam gebouwd tegen de rivier en het zoute water.

De gronden worden dan rijp gemaakt voor de verbouw van rijst. De feesten vonden plaats gedurende de week van 8 tot 15 september Medium shot toespraak in zaal door C. Gordijn geeft uitleg aan W. Blusdemonstraties uit vroeger tijd: Toekijkend publiek, waaronder W. Veertien mensen worden hierbij gedood en meer dan honderd verwond. De ontploffing gebeurde bij het opstarten van de installatie en onder de slachtoffers is naast personeel van DSM ook personeel van bedrijven die op het terrein onderhoud verrichtten.

In Rotterdam is het startsein gegeven voor de kinderpostzegelactie Het thema van dit jaar is kind en onderwijs. De negenjarige Ivo Smit, de zoon van staatssecretaris Neelie Smit-Kroes, verkoopt het eerste setje zegels en kaarten aan burgemeester André van der Louw.

Postbodes verzamelen hun post, waarna ze die bezorgen. Deze post bevat enveloppen van de Bescherming Burgerbevolking met daarin instructieboekjes voor gezinnen hoe te handelen in geval van oorlog. Verder wordt uitleg gegeven over wat te doen bij een atoomaanval. In het Kralingse Bos in Rotterdam is een alternatieve Olympische wedstrijd voor springruiters gehouden, die niet zijn afgevaardigd naar de Olympische Spelen in Moskou.

Polygoon op de boerderij: Instructieve voorbeelden van het omgaan met dieren. Varkens worden schuur uitgelaten en gevoederd; veulen en paard worden gescheiden en weer bijeengebracht ; boer en man vertegenwoordiger Dierenbescherming?

Opnamen in kader Dierendag? Onder de emigranten die met het schip Waterman naar Canada vertrekken, zijn vijftig mannen die door cursussen van het Bureau Oogstvoorziening zijn omgeschoold tot hulparbeider in de landbouw. In de school voor landbouwmechanisatie in de Wieringermeer wordt getoond, waar leerlingen machines leren kennen.

Onder hen voormalig kruidenier Koomen uit Medemblik in zijn winkel en op een gemotoriseerde ploeg, voormalig timmerman Piet Bouwer uit Den Haag met paard en wagen en voormalig kantoorbediende Van der Pijl uit Dorst achter een bureau en bezig een koe te melken.

Open koets bij station Delftse Poort, burgemeester mr. Impressie van staatsbezoek van koningin Juliana en Prins Bernhard, het eerste bezoek van een buitenlands staatshoofd aan het onafhankelijke Suriname. Menigte langs weg van luchthaven naar paleis van de president de vroege gouverneurswoning ; koningin en prins zwaaiend op balkon van paleis; luchtopnamen van complex in West-Suriname, waar bauxiet wordt gewonnen; wegen die zijn aangelegd na kartering door Aerocarto terwille van mijnbouw en werkzaamheden aan deze wegen; basiskamp waarvandaan materialen worden aangevoerd voor spoorlijn voor het vervoer van bauxiet naar de kust.

Opname van de stilstaande paardentram op dat moment een van de laatste in Nederland naar de wijk het Kralingse Veer. Kanovaarders starten bij een steiger; roeien door landelijke binnenwatertjes en door een klein plaatsje Wormerveer? Optocht over landweg langs boerderij: Tom Okker wint de finale heren enkelspel van Jan Hajer. Zie ook item , bezoek aan de Betuwe. Deels dezelfde shots en vermoedelijk hier en daar verwisseld.

Totaalshot rijtoer Wilhelmina en Hendrik in open auto langs paard en wagens met bloemen en planten in Elst? Aanbieden bloemen door klein meisje en idem oude dame. Internationale races voor bak- en transportfietsen in de kom van Lith in Brabant. De race is internationaal, omdat er ook drie Belgen deelnemen. Aandacht voor de training van windhonden. Grote reddingsdemonstratie voor de kust bij Katwijk.

Jaarlijks worden aan de Nederlandse kusten honderden mensen gered dankzij de inspanningen van o. Huldiging op de Olympische Spelen te Parijs: Jaap Meijer behaalde Olympisch zilver en werd, ook in , winnaar van de Grote Prijs van Duitsland. In werd hij wereldkampioen amateur sprinters. Ko Willems was in Olympisch kampioen 50 km op de baan. Wellicht waren de volgende gebeurtenissen aanleiding voor hervertoning van dit onderwerp: Huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg in Amsterdam.

Daar stappen ze uit en gaan de raadszaal binnen, waar de bruidsmeisjes prinses Christina, Christina van Zweden, Elisabeth Anson, jkvw. Johanna Roëll, Christina von Amsberg en jkvw.

Eugenie Loudon de bruidsjurk schikken. Met de huwelijksakte met handtekeningen. Rijtoer via de Raadhuisstraat naar de Westerkerk, waarbij een rookbom ontbrandt. Het paar komt de Westerkerk binnen, waar oa koning Boudewijn en koningin Fabiola van België, koning Constantijn en koningin Anne Marie van Griekenland, groothertog Jan en groothertoging Charlotte van Luxemburg, prinses Marina van Kent, mevr.

Kater spreekt het votum en een gebed uit, gevolgd door een preek van ds. Claus en Beatrix geven het ja-woord en geven elkaar de trouwring, waarna Kater de huwelijksinzegening geeft. Vervolgens verlaten ze de kerk en rijden in de Gouden Koets via de Raadhuisstraat naar het Paleis op de Dam, waar ze op het balkon verschijnen.

In Tiel is de De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, mr. Neher, en oud-minister van Openbare Werken en Wederopbouw, dr. Ringers, een gedenkplaat op de gevel van deze woning. Tevens wordt aandacht besteed aan het fenomeen van de zgn. De jarige Willy Stähle wint alle Nederlandse titels waterskiën op de Braasem te Roelofarendsveen, de slalom, het schansspringen en het figuurskiën.

In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo zijn met EG-ontwikkelingsgelden investeringen gedaan in de gezondheidszorg: In het West-Friese Wijdenes staat een officiële, door de overheid gesubsidieerde kantklosschool. Op de school, die leerlingen telt, worden verschillende technieken onderwezen. Cu's van de Nederlandse spelers, ieder ca. Scheidsrechter Albihn uit Zweden. Op luchthaven Schiphol is de eerst helikopter voor de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie officieel in gebruik gegeven door minister van Justitie Dries van Agt.

Dries van Agt in helikopter; int. Toren Grote Kerk Dordrecht min of meer rondom gefilmd vanaf het water. Huisjes aan de kade op de voorgrond. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is sinds kort de tempel van Taffeh te zien.

Overzichtsshot terrein waarop aan de nieuw IJmuidense schutssluizen wordt gebouwd. Ook cu's werkende arbeiders. James Last op tournee in Nederland. De Duitse orkestleider reist met eigen orkest en transportwagens door Nederland. Prins Bernhard eregast bij de filmpremière van de oorlogsfilm 'Een brug te ver'. Daarnaast zijn er veel prominenten aanwezig bij de première in het Amsterdamse City Theater. City Theater met op de gevel filmaankondiging 'Een brug te ver'; diverse prominenten bij binnenkomst bioscoop: Sinterklaas is aangekomen in Amsterdam.

Hij werd verwelkomd door duizenden wachtende kinderen. De goedheiligman werd ook verwacht op een bisschoppen-synode in de hoofdstad, een vergadering van sinterklazen uit het hele land. Tocht van vrouwen uit de SDAP voor ontwapening. Spandoeken met tekst Ontwapening en Vrede. Oude Stijl Jazzfestival Breda.

In Breda wordt een jazzfestival gehouden met de naam 'Jazz-zesdaagse'. In Deventer werd onder het motto 'Plaats maken voor de dove medeburger' voor het eerst een nationaal congres voor doven gehouden, met het doel de aandacht te vestigen op de problemen waarmee doven te kampen hebben in de maatschappij van horenden.

Tijdens het congres konden de aanwezigen kennis nemen van een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie. Ammanschool voor doven in Amsterdam; lerares geeft taalles aan dove kinderen; dove kinderen krijgen individueel les in articulatie van letters en woorden; schrijftelefoon, waarmee geschreven boodschappen langs elektronische weg kunnen worden overgebracht. Medium shot twee mannen waaronder J. Salberg, directeur Nederlandse Dok Maatschappij?

Beelden genomen vanaf het water. Feest in Alkmaar waar hoog bezoek de herdenkingsviering van Alkmaars Ontzet in bijwoont. Pan over moerassig landschap, bekken voor Coenhaven? Koningin Wilhelmina en burgemeester W. Op de Cauberg in Valkenburg is een dubbele bobsleebaan, gemaakt van kunststof, in gebruik genomen. Finale van de Nederlandse sky-ball competitie in de Efteling.

Bij sky-ball moeten deelnemers met een slaghout een met elastiek daaraan bevestigd gummi-balletje zo lang mogelijk in de lucht houden. In de eerste Nederlandse batik-galerie in Amsterdam zijn batik-schilderijen te zien van Bambang Oetoro.

Deze Indonesische kunstenaar werkt volgens een oud procédé. Oetoro; Oetoro aan het werk aan batik-schilderij: Tjanting, onderdompelen van doek in verfbad, doek onder hete kraan om was te verwijderen; diverse batik-schilderijen van Oetoro. Troelstra te Den Haag, afgewisseld met beelden uit zijn leven.

Het Amsterdamse Restauratie Atelier Uilenburg is gezeteld in een voormalige synagoge. In de achtertuin liggen allemaal bouwornamenten. Ze hebben een nota verzonden naar een aantal ministeries waarin ze pleiten voor een goede opleiding van vakbekwame restaurateurs.

Elk jaar worden in het openluchttheater 'De Doolhof' in Tegelen de passiespelen opgevoerd door een gezelschap van amateurtoneelspelers. In het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam vinden opnamen plaats voor een speelfilm van regisseur Jos Stelling over het leven van de schilder Rembrandt van Rijn.

Jos Stelling's broer Frans speelt de hoofdrol. Frans Stelling, in oude kostuums in de Burgerzaal krijgen aanwijzingen van Stelling; overzicht Burgerzaal. Aanleiding voor de filmopname is vermoedelijk de gemeenteraadsvergadering van april geweest, waarin werd besloten tot de sloop van het Polderhuisje ten behoeve van de aanleg van rioleringswerken, in het bijzonder voor de bouw van een overpompgemaal. Een vrouw brengt een vuilniszak naar buiten bij een flat en een man gooit het in de vuilniswagen.

Vuilnis ligt tot een berg opgestapeld buiten een dorp. In Wageningen wordt vuil gestort in een 25m diepe kuil. Elke 2m vuilnis wordt met 20cm zand afgedekt. In Amsterdam wordt afval verbrand in een vuilverbrander, waarmee elektriciteit wordt opgewekt.

Verder een trein van de VAM die vuilnis stort in Wijster, waar het wordt vermaakt tot compost. Na zes maanden wordt de gecomposteerde vuilnis naar de fabriek gebracht, waar de niet verteerde producten worden afgescheiden. De compost wordt gebruikt voor de bemesting van recreatieterreinen en land- en tuinbouw. De vrouw van de flat gebruikt een zak compost van de VAM voor haar planten. Kips voorzitter , J. Lamey hoofdbestuurslid , C. Moorman, hoofdredacteur van het blad De Sportkroniek en Van Verwoerd hoofdbestuurslid.

In de Beekse Bergen bij Tilburg is voor het waterskiën een teleskibaan in gebruik genomen, naar het model van de ski- of stoeltjesliften in de Alpen. Met aandacht voor de werking van de baan, die ook wordt gebruikt door wedstrijdskiërs. Plechtigheid rond de eerste steenlegging van het verpleegtehuis voor Joodse invaliden, aan de Weesperstraat in Amsterdam.

Fotograaf Wim Hofland heeft met een foto van politicus Willem Aantjes de Zilveren Camera voor de beste persfoto van gewonnen. Fragment uit de wedstrijden heren enkel en heren dubbel tussen oa Nederland en India. Tennisser maakt zich klaar voor wedstrijd, lange broek aan, hoed op, spelfragm. Aandacht voor de training van het leger voor chauffeurs van pantservoertuigen. De chauffeurs moeten leren om te gaan met hun speciale reddingsuitrusting, die ze nodig kunnen hebben als het pantservoertuig in het water in moeilijkheden komt.

In Amsterdam heeft men voor de landelijke actie Opgeruimd staat netjes, gericht tegen de toenemende vervuiling op de straat, het motto Houdt uw stad schoon bedacht. Bij deze actie maken werkstudenten in witte overalls het Monument op de Dam schoon, ontdoen kinderen een grasveld van papier, en wordt in het centrum gebruik gemaakt van sprekende papierbakken.

Verder beelden van poepende honden en mensen die hun rommel laten slingeren. Politiefunctionarissen in tuin demonstreren een kogelvrij vest door elkaar van korte afstand te beschieten; cu vest waar kogel is ingeslagen. Ajax wint in Parijs de derde en beslissende wedstrijd in de kwartfinale van de Europacup I tegen Benfica met in de verlenging. Na afloop worden de spelers door supporters op de schouders genomen. Koningin Juliana en Prins Bernhard vieren in aanwezigheid van de Koninklijke Familie hun veertigjarig huwelijksjubileum in het Oostenrijkse skioord Lech.

Lech; Koninklijke familie in wintersportkleding poseert voor fotografen; prinsen Johan Friso en Constantijn gooien sneeuwballen naar fotografen; kroonprinses Beatrix, cu en skiënd; prins Claus en prins Johan Friso in skilift; prins Bernhard skiënd; afdaling bij nacht van plaatselijke skileraren en berggidsen met fakkel in hand ter ere van huwelijksjubileum ; vuurwerk. Van de verschillende gebouwen staan alleen nog de muren overeind.

Hij schreef tevens het scenario voor de film en vervulde zelf de priesterrol daarin. De film draaide vanaf 1 mei in de Amsterdamse bioscopen Cinema Palace en Rialto.

Algemeen Handelsblad avondblad van 30 april, 3e blad. In was het adres van zijn firma: Dintelstraat 29, Amsterdam Zuid. Winterse sfeershots in Haarlem: Aandacht voor een expositie over orgels in Slot Zeist en voor de orgelbouw. Sint Bavo met kerstboom en koets met paarden ervoor. Academisch roeien in de grachten van zonnig Delft: Aanrijden koninklijke familie in open auto op marktplein Goes?

Het Zweedse koningspaar brengt een vierdaags bezoek aan Nederland en wordt bij aankomst in de haven van Amsterdam opgewacht door koningin Juliana en prins Bernhard. Carl Gustav en Sylia begroeten Juliana en Bernhard in haven; de vier nemen plaats in twee koetsen, ieder getrokken door twee paarden; aankomst bij Paleis op de Dam, waarna de twee koningskoppels op het balkon naar het publiek zwaaien.

Tewaterlating van het vrachtschip Olivia Winther van een Deense rederij in het plaatselijk 50m brede kanaal van Terneuzen naar Gent. Het is het grootste schip dat ooit in Europa dwarsscheeps te water is gegaan.

Verslag van de beslissende ijsspeedway-wedstrijd om het Wereldkampioenschap op de kunstijsbaan in Assen, die gewonnen wordt door de Rus Sergei Tarabanko. Op het erepodium wordt Tarabanko geflankeerd door zijn landgenoten Bondarenko en Gladytsjev.

Proef met luchtsurveillance boven de Veluwe ter voorkoming van bos- en heidebranden. In ging meer dan hectare natuurgebied door branden verloren. Veluwe vanuit vliegtuig; wandelende man in bos gooit sigaret weg, smeulende sigaret leidt tot brand; - kleur waarschuwingsbord 'Brandgevaar' aan boom in bos. Tijdens het Motorweekend in de Amsterdamse RAI stellen 75 importeurs praktisch alle in Nederland verkrijgbare motorfietsen tentoon.

Bezoekers kunnen zich zowel binnen als buiten vermaken met een keur aan motorfietsen. Shots van jongens en meisjes die rolschaatsen op straat worden gevolgd door beelden van een rolschaatsshow door jeugdigen in een hal met publiek in Den Haag. Het Groningse terpdorp Weiwerd in de Eemsmond, dat i.

Het bruidspaar wringt zich door de mensenmassa naar binnen in de kapel Borghese van de basiliek. Daar legt Petra Brussaard de sleep van Irene recht. Kardinaal Paolo Giobbe stelt vragen aan het paar en geeft ze een zegen. Vervolgens wisselen Irene en Carlos Hugo de ringen uit. Als het bruidspaar de basiliek uitkomt en naar de auto loopt, worden ze geheel omringd door belangstellenden en persfotografen. Vervolgens gaan ze op audiëntie bij paus Paulus VI in zijn bibliotheek in het Vaticaan.

Paulus VI biedt het bruidspaar een crucifix aan. Breughelstoet beelden ongeveer duizend mensen afkomstig uit het Belgische Wingene taferelen uit die ontleend zijn aan Breughels beroemde schilderij 'De spreekwoorden'; - autocross van sloopauto's waaronder veel Volkswagen kevers in Leusden; - vrijmarkt in Amsterdam met kinderen die zakcent proberen te verdienen; ext. Paleis op de Dam met mensenmassa op de Dam. Technische verkeerscontrole in winters sneeuwlandschap.

Totaalshot op besneeuwde buitenweg, tegemoet rijden oude personenauto politie en vrachtauto. Kleine boerenwagen met paard rijdt midden op de weg, politieauto erachter, kan er niet langs. Uitstappen politie met hond, langshollen en stoppen van het paard. Een door Norbert Schmelzer, leider van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, ingediende motie tegen het financiële beleid van het kabinet Cals leidt tot de val van het kabinet.

Suurhoff van Verkeer en Waterstaat, P. Verdam van Binnenlandse Zaken, I. Diepenhorst van Onderwijs en Wetenschappen en minister Joseph Luns van Buitenlandse Zaken passeren voor een vergadering in de Trêveszaal. Cals arriveert bij het paleis om het ontslag van zijn kabinet in te dienen, gevolgd door F. Jonkman, voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer, en L. Beel, vice-voorzitter van de Raad van State. De volgende dag bezoekt Schmelzer het paleis in de functie van formateur, gevolgd door fractieleiders G.

Nederhorst van de PvdA, E. Toxopeus van de VVD, B. Roolvink van de ARP, H. In Amsterdam is voor de tweede keer de zeilmanifestatie 'Sail' georganiseerd. Het publiek kon een kijkje nemen op de zeilende opleidingsschepen die Amsterdam bezochten. Nederlandse tenniskampioenschappen op de Metsbanen te Scheveningen. Regen verstoort de tenniswedstrijd. Na de wedstrijd overhandigt mr. Wilton de beker aan Van Dalsum. Fransje Rouwenhorst wint de finale dames enkelspel van Freddie Marinkelle met , en Oefenwedstrijd voor de Olympiade.

De mobilisatie van troepen op verschillende plaatsen in Nederland oa Haarlem en Amsterdam. Werkzaamheden bij het verwerken van de - door de mensen in het land bij de winkeliers ingeleverde - distributiebonnen bij het Centraal Distributiekantoor de Den Haag.

Het nieuwe ontvangst- en zendgebouw van de Scheveningen Radio op het sluiseiland te IJmuiden, het tweede kuststation ter wereld. Mensen achter een zender ontvangen en seinen berichten in morse, waarna typistes de telegrammen op een telex overtypen. Verder brengt een vrouw radiotelefonisch contact tot stand tussen een schip en iemand aan wal.

Verzamelaarsbeurs Dag der Verzamelaars in de Koopmansbeurs te Amsterdam, met oa suikerzakjes, autocuriositeiten, handdoeken, foto's van Romy Schneider, sigarenbandjes en prentbriefkaarten. Na afloop krijgt Benfica de beker. Verder luchtopnames van het stadion vanuit de zeppelin die boven Nederland vliegt.

Het nummer van de PTT is geheel geautomatiseerd. Het laatste informatiecentrum in Rotterdam is aangesloten op de centrale computer in Leidschendam. Op 16 april s'avonds bombardeerden de Geallieerden de werkplaatsen van de Spoorwegen te Haarlem maar troffen daarbij ook woonwijken. De Nederlandsche Volksdienst lenigt de eerste nood. Bij zijn terugkeer van de wereldkampioenschappen judo in Rio de Janeiro, waar hij weer wereldkampioen is geworden, wordt judoka Anton Geesink in Rumpt gehuldigd.

De notaris biedt hem een bronzen kip aan voor het dak van de nieuwe boerderij die Geesink in Rumpt heeft gekocht. Vervolgens wordt hij in een postkoets naar zijn boerderij gebracht, gevolgd door kinderen in judo-kleding.

De Friese Elfstedentocht van In het preparateurbedrijf van Teurlincx in Eindhoven worden dieren opgezet voor scholen, musea en particulieren. Met beelden uit strenge winters uit het verleden, zoals , met ijszeilen en kelners-schaats race op grachten en de legendarische winter van toen de Maas bij Rotterdam dicht lag.

Nederland wint de voetbalwedstrijd tegen Bulgarije in het Olympisch Stadion te Amsterdam met Vervolgens stormen Nederlandse supporters het veld op en nemen Mijnals op de schouders.

Even later arriveert koningin Juliana bij een andere ingang. Vervolgens arriveren na elkaar mr. Toxopeus, minister van Binnenlandse Zaken, H. Korthals, minister van Verkeer en Waterstaat, mr. Marijnen, minister van Landbouw, dr. Beerman, minister van Justitie, en mr. Vervolgens verschijnen deze ministers op de trappen van het paleis. Nav de inwijding de Wijnhuistoren, een 17e eeuwse, renaissance-speeltoren, te Zutphen: Dijckmeester, neemt hoge hoed af; -va Telefonisch inlichtingen ingewonnen bij het Kabinet der Commissaris der Koningin van de provincie Gelderland te Arnhem.

Voorafgaand aan de race gaf de Brit Dennis Priddle een demonstratie met een dragster, een raceauto die speciaal gebouwd is om in zeer korte tijd een enorme snelheid te behalen. Priddle in zijn dragster; de race formule ; teleurgestelde coereur Jan Lammers, die het niet lukte om de race in zijn eigen woonplaats te winnen; winnaar Leeuwenburg. De Limburgse popgroep krijgt de prijs vanwege de grote verkopen in het buitenland.

De prijsuitreiking gebeurt door de Engelse ambassadeur in Den Haag omdat Pussycat de eerste Nederlandse popgroep is die de eerste plaats heeft gehaald op de Engelse hitparade met hun debuutnummer 'Mississippi'.

Revuedanseressen omlijsten een optreden van Lou Bandy met successen uit zijn jarige revue- en toneelloopbaan. De Nederlandse Spoorwegen NS hebben bij stations speciale parkeerterreinen aangelegd en een nieuwe treinen ingezet voor de forenzen op de lijnen Maastricht-Amsterdam en Heerlen-Den Haag. Op de lijn kunnen reizigers o. Den Haag CS met o.

Intercity Plus waarbij vrouw koffie uitdeelt aan passagiers; restauratiewagon; man gebruikt mobilofoon om taxi te bestellen; trein rijdt langs praktisch lege snelweg. Een man en een vrouw rijden per fietstaxi, bestuurd door een geuniformeerde bestuurder, door de straten van Amsterdam, oa gekleed als bruidspaar. Wout Wagtmans en Nino Defillipis uit Italië stoppen voortijdig. Hans van Helden weet de verwachtingen vooral op de m niet waar te maken en wordt slechts derde.

Van Helden en de Zweed Carlsson tijdens hun race op de m; premier Joop den Uyl, minister van Cultuur Harry Van Doorn en Kees Verkerk, coach van Zweden, op de tribune; de Nederlandse coach Leen Pfrommer op de baan na afloop van de m-rit van Van Helden; Piet Kleine wint met overmacht zijn rit op de m; Kleine en Van Helden rijden tegen elkaar op de m, met start en finish gedeeltelijk in slow motion ; huldiging Piet Kleine en ererondje op een koets op het ijs, die gevolgd wordt door schaatsers met fakkels.

Ajax wint in het Olympsich Stadion te Amsterdam de tweede voetbalwedstrijd tegen Independiente uit Argentinië en wint de Wereldcup. Medium shot groepje van zeven dames uit de gegoede burgerij die protesteren tgv het ontslag van Johanna Westerman. Sluitstuk van de viering van het jarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in De aanbieding vond plaats tijdens een samenkomst in de kerk in aanwezigheid van oa de Indische prinsen en tal van politici. De koningin zou buiten nog een gedenksteen onthullen.

De grote man achter het Nationaal Huldigingscomité was ds. Vd Voort van Zijp. Zeer veel publiek, hangend uit ramen en te hoop lopend voor de kerk en aan de kant. Wuiven naar het volk door Wilhelmina en Hendrik. In Harmelen is een expositie te zien van werkstukken van de leden van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers. De Amsterdamse afdeling is zeer actief en bouwde een deel van de Amsterdamse binnenstad op schaal na.

De leden van het vierde kabinet Colijn 24 juni - 25 juli arriveren bij ministerie Algemene Zaken? Colijn gaat gebouw binnen, gevolgd door twee ministers; - cu's van de ministers J.

Goseling Justitie , J. Welter Koloniën , J. Steenberghe Economische Zaken , C. Romme Sociale Zaken , J. Beelden van de begrafenisstoet in de straten van Brussel en Laken van de overleden koningin Astrid van België. Shots cu en medium: Selectiewedstrijd skiff voor de Olympische ploeg in een vaart in Sloten. Kort shot race publiek langs de kant loopt en rijdt mee en cu winnaar, de skiffeur Pietersen van roeivereniging De Hoop, die zijn schoenen aantrekt. De in aangelegde brug hield de gemoederen in Naarden indertijd herhaaldelijk bezig.

De brug was zeer smal en alleen door voetgangers te gebruiken, welke situatie als ongewenst werd beschouwd. Na de oorlog werd de brug weer opgebouwd. Muck, eerste dirigent van het Concertgebouworkest naast Willem Mengelberg van tot , kwam naar Nederland om Mengelberg te vervangen, die met zijn vrouw was afgereisd naar New York.

Wachtende auto met chauffeur op de achtergrond. Naam stond oorspronkelijk foutief als Karl Moch in de titel. Aankomst van Cliff Richard op Schiphol, waar hij door fans wordt begroet. Vervolgens treedt hij met de Shadows in Ahoy op voor vierduizend jongeren, o. Optocht en officiele bijeenkomsten. Portretopname van de dichter-neerlandicus dr. Studenten hebben het Maagdenhuis, het administratieve centrum van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, bezet om medebeslissingsrecht af te dwingen.

Het Spui is door de politie afgesloten en er hangen spandoeken aan het gebouw. Studenten klimmen via de tuin achter de universiteitsbibliotheek de Lutherse kerk binnen, van waar een luchtbrug naar het naastgelegen Maagdenhuis loopt.

In de hal van het Maagdenhuis zijn veel studenten aanwezig, evenals schrijver Harry Mulisch. In een keukentje wordt eten klaar gemaakt en een kamer is ingericht als slaapvertrek. Enkele studenten zitten in de kamer van rector-magnificus A.

In een andere kamer vergadert de bezettingsraad. Totaalshot Wandelpark Groenendaal met bloembedden, groepen hoofdzakelijk jeugdigen groepen schoolkinderen?? De bezoekers zijn leden van de vereniging Floralia. Servaasbrug met Maastricht op de achtergrond: Mediumshot en cu van Mgr. Ignaz Seipel, Bondskanselier van Oostenrijk, op bezoek in Nederland, poserend voor de camera. In het mediumshot is ook aanwezig dr. Carl Duffek, zaakgelastigde voor Oostenrijk. Beelden van wedstrijden voor witgejaste slagersjongens op transportfietsen en andere jongens op bakfietsen in de straten van Zaandam.

Met hulp van Nederlandse deskundigen worden in Tanzania zevenhonderd waterputten geslagen in het Sjinyangagebied. Verkeerspark in Utrecht, aangelegd door een Utrechtse wijkvereniging, waar kinderen onder politietoezicht de verkeersregels kunnen leren. Met voor het eerst in Nederland knipperbollen voor voetgangers.

Te Amsterdam wordt in het Concertgebouw? Inzamelingsactie Open Ogen opgezet door Dick Jager uit Maarssen, waarbij oude brillen worden ingezameld voor derde-wereldlanden.

De brillen worden gesorteerd en in papier ingepakt en een opticien stelt de sterkte vast. Vervolgens worden de brillen door de Weve-stichting naar oa Afrika vervoerd. Kinderen demonstreren tripletfiets in het Vondelpark in Amsterdam: Kort shot kindertripletfiets en tripletfiets met drie heren.

Bij TNO in Delft kan bemanning van supertankers oefenen in een simulator. TNO Delft; kapiteins in scheepssimulator, waar met behulp van een diaprojector de voorzijde van het schip op een scherm wordt geprojecteerd; diverse macquettes, die worden gebruikt bij de training; diverse cu's van de machinekamer en brug in de simulator; varende supertanker.

Beelden van een feestweek te Hoogezand tgv de tentoonstelling HATE, de Hoogezandse tentoonstelling van handel, nijverheid, land- en tuinbouw. Groepje heren, bestuur van Hate, waaronder burgemeester J. Pan langs plein met namaak? Motorfiets rijdt naar buiten, gevolgd door div. In de voorlaatste speelronde van de competitie strijden PSV en Ajax in een rechtstreeks duel om de landstitel.

Op het eigen Philips Sportpark winnen de Eindhovenaren met rust en behalen het eerste kampioenschap in de Eredivisie. Met doelpunten voor PSV van Lambert Maassen , Gerard Hoenen , Pierre Kerkhoffs , invaller Wim Wolbers en een eigen doepunt van Ajacied Piet Ouderland die in eigen doel kopt ; enthousiaste PSV-supporters nemen meerdere keren bezit van het speelveld en nemen na afloop de spelers op de schouders o. Koningin Juliana rijdt in de buurt van Toronto over een weg waar Nederlandse emigranten staan opgesteld en ze praat met enkelen van hen.

In Guelph bezoekt ze de landbouwhogeschool waar ze praat met Nederlandse studenten en docenten. Per vliegtuig vliegt ze naar West-Canada.

In Calgary bezoekt ze de kippenboerderij van de familie J. Op haar terugreis maakt Juliana een tussenlanding op Winnipeg, waar vele Nederlanders naar toe zijn gegaan om haar te begroeten. Circus Henny voor een serie optredens in de Schouwburgzaal Carre in Amsterdam. Onder veel publieke belangstelling van met name jeugdigen worden de dieren van circus Henny het circusterrein opgeleid: De Ronde van Frankrijk is voor de Nederlandse ploeg een groot succes geweest. Er zijn etappezeges behaald en div.

Rij mensen die buiten in de rij staan met emmers, schalen, tassen en pannen, afgewisseld met beelden van koks en keukenpersoneel die bezig zijn met het klaarmaken van stamppot in grote ketels en gamellen. De waarnemend burgemeester van Den Haag, professor ir. Een hartje zegt ook: Ook "free hugs" zijn overal te krijg al is niet iedereen daarvan gediend. Ook producten met fysieke omhelzingen en knuffels passen hierbij. Het ontwerp van de So Good Sofa van Puff and Flock zie hieronder vind ik bijvoorbeeld heel inspirerend.

En onlangs was ik verrast door de kleurrijke en gepersonaliseerde teddyberen bij Build-A-Bear in Groot-Brittannië. DIY for teens beeld rechts: Agatha Ruiz de la Prada. Het zijn allemaal maar voorbeelden van de 'sweetness' en positiviteit die we blijkbaar zoeken.

In mijn visuele wereld schieten worden gewoon tekort: Misschien verras ik je. Ik wens iedereen in ieder geval een fijne Valentijnsdag toe. Gepersonaliseerde puzzel "we met here" van Map Marketing via Fab. Irene van Ophoven ontwikkelt stylingconcepten voor interieur, events, visual merchandise en productcollecties als vertaalslag van actuele trends en visuele merkidentiteit.

Ode aan het gebruiksvoorwerp; voor de  neat freaks! Na alle decemberdecoratie hebben we behoefte aan rust, eenvoud en esthetiek. Én aan reinheid natuurlijk, zo met de voorjaarsschoonmaak voor de deur. Bezems, kwasten, scharen en sponzen; veel merken maken bloedmooie en nuttige gebruiksvoorwerpen.

Of je ze nou daadwerkelijk gaat gebruiken of neerzet voor de sier, dat is aan jou. Waar komt onze behoefte vandaan? Hyperspecialisatie dus, waarbij merken slechts één product maken, maar dan wel ultiem in zijn soort: Waar soberheid de boventoon voert, zijn vernuftige vormgeving en slim materiaalgebruik essentieel. Ook in interieur, accessoires en gebruiksvoorwerpen zie je deze mono-producten nu terug. Vanities, - Lidewij Edelkoort over trends SS Steeds vaker vragen we ons af of we iets wel écht nodig hebben behalve misschien bij de Action - maar dat is een ander verhaal.

Design omwille van het design verveelt ons; gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en kwaliteit worden belangrijker. Door dit 'ethisch consumisme' zie je een herwaardering van alledaagse gebruiksvoorwerpen waarvan sommige al eeuwenlang bestaan.

Objecten die we in de keukenlade of meterkast verstopten, omdat ze lelijk of versleten waren, of simpelweg niet als decoratie werden gezien, staan nu juist in de schijnwerpers; bezems hangen als kunst aan de muur, vijzels, kaasschaven, gardes en pepermolens shinen op het keukeneiland; bureau-accessoires worden uitgestald als museumobjecten. Het gaat niet om glitter en glamour maar om minimalitische luxe door puur, clean en functioneel design. Materialen als beton, hout, bamboe, ijzer en metaal geven een industrieel en aards karakter.

Producten zijn vaak gedeeltelijk ambachtelijk gemaakt, hebben pure, archetypische vormen en stralen soberheid uit.

Functionaliteit heeft de hoofdrol, esthetiek steelt de show. Japanse rasp van Tsukiji Hitachiya. Bezems op de expo 'Remue ménage', van Merci Merci in Parijs, over huishoudelijke objecten. Handborstel van Burstenhaus Redecker. In zijn collectie gebruikt Rio bamboe voor de buisconstructie, als vervanger voor plastic en metaal.

We gaan het jaar uit met een terugblik op de mooiste en meest gelezen artikelen van Trends volgens Edelkoort, borduren anno , highlights uit Milaan, goud in interieur, popart in fashion, Japans ambacht Voor als je ze hebt gemist: We wensen iedereen mooie feestdagen en een creatief ! In november hield Lidewij Edelkoort haar trendseminar 'Vanities' waarin zij zich richtte op het zomerseizoen van Craftscurator Irene Vermeulen vertaalde Edelkoorts fashion trends naar interieurtrends voor Haar artikel is dit jaar meer dan dertigduizend keer gelezen!

Inmiddels een jaar verder, beschrijft Irene ook Edelkoorts prognose voor ss17 in een bijzonder mooi artikel. De door jou ontworpen kleding in Nederland laten produceren — dat is toch win-win-win? De praktijk blijkt weerbarstig, merkte Hasmik Matevosyan: Wat kun je verwachten als je ervoor kiest om in Nederland te produceren?

En wat is de rol van de opleidingen? Hasmiks artikel ging viraal en er barstte een fikse discussie los. Dat ook borduurwerk innovatief en vernuftig kan zijn bewijst de fantastische verzameling needlework die Floor Borsboom samenstelde; een deel daarvan was te zien in Milaan.

E r wordt geborduurd op hout, keramiek, bamboe, foto's, canvas, sieraden, bladeren en kunstwerken. Van traditioneel handwerk tot hypermoderne borduurmachines en van grafische patronen tot fusies van glas- en borduurwerk;  true magic!

Ze kwamen vers van de academie en lieten ons hun inspirerende afstudeerprojecten zien; een selectie talentvolle MBO- en HBO-studenten van de lichting Van interieur en mode tot dessin, textiel, fotografie en trendwatching; kijk je ogen uit. De laatste jaren stonden in Milaan vooral experimenten met materiaal en maakprocessen centraal; dit jaar konden we de resultaten daarvan bewonderen. Craftscurator zag verfijning en vernuft in Milaan: Craftscurator toont haar highlights in handmade design.

Dé trend voor was volgens Anna Borsboom: De toekomst is aan de doeners, de mensen die controle nemen over hun eigen bestaan. Doeners zijn een logische vervolgstap op de opkomst van de makers movement, de prosumers en de Pro-Ams, professionele amateurs. Doen is het nieuwe Zijn. Hoe is het mogelijk dat in deze tijd van overvloed, mode zo weinig weet te vernieuwen en te inspireren? Waar zijn de change makers? Craftscurator Irene Vermeulen deed verslag van Lidewij's trendseminar in mei dit jaar.

Een onvervalste must read! Metallic is al een paar jaar populair in interieurs. Na de hausse van koper spotten we nu een ware renaissance van goud: Move over, copper - here is gold! Met schitterende moodboards tonen acht kleurspecialisten de kleurcombinaties, contrasten en materialen die ons in te wachten staan. Een visueel spektakel met beelden uit interieur, mode, kunst, architectuur en natuur.

Sinds 1 december online en al meer dan Op straat én in sjieke modehuizen: Een even vrolijk stemmend als adembenemend overzicht. Geschreven in , geüpdate in , en meer dan honderdtienduizend keer gelezen! In  Floor Borsbooms artikel over Japanse traditionele textieltechnieken lees je hoe de oude Japanse technieken sashiko, boro en indigo en denkwijzes Mottanai en Wabi Sabi de gemene delers zijn van hedendaagse trends als handgemaakt, ambacht, duurzaam en fair, imperfect design, indigo en denim, patchwork en heritage fashion.

Met prachtige voorbeelden uit interieur en fashion ter inspiratie: Japan in the picture! Tips en must-sees Dutch Design Week is begonnen! De eerste awards zijn vergeven en alle social media stromen vol met foto's, favorieten en vers gespot talent.

We lichten nog een aantal locaties en exposities uit. Met reden, want de expositie  Performing Advancers  gaat over de menselijke drang tot prestatie en innovatie die prestaties bevordert. Modebelofte selecteerde werk van recent afgestudeerde ontwerpers uit binnen- en buitenland. Hierna is het makkelijk de weg oversteken naar het TAC! Stroomhuis - 't Eindje 1 In de kelder van het Stroomhuis vindt de reünie plaats van een expositie 10 jaar geleden. London Calling Part 2 — The Reunion.

Design en kunst geïnspireerd op de esthetiek, muziek en mentaliteit van de punkperiode. Smalle Haven Niet de locatie met de meeste exposities maar zeker één om niet te vergeten! Door een misverstand staat ze niet op de beschikbare kaart maar ze zijn er helemaal klaar voor om je te ontvangen.

Hier vind je namelijk de nieuwe collectie ' De kleuren van de Oosterschelde ' van Studio Nienke Hoogvliet in samenwerking met Xandra van der Eijk, Made by Rain van Aliki van der Kruijs en Lotte de Raadt met haar speciaal ontwikkelde keramiek techniek. Shoppen doe je bij het label I Wait Here. Hier vind je onder andere Bri-co-lage van Jo Meesters. Dit project onderzoekt de mogelijkheden om ambachten te herwaarderen en een duurzame plaats te geven in de Sociale Economie. Bij Hal2 presenteren ze dit jaar naast diverse ontwerpers ook hun eigen collectie tapijten!

Om de hoek van de Hallenweg vind je de kerk op de Bergmannstraat. Dit is het thuis van AtelierNL die hier al 8 jaar samen met een aantal anderen hun werkplaats hebben. Helaas staat de locatie ter discussie en zijn zij een crowdfunding gestart om hun studiokerk veilig te stellen. De muur van de kerk hangt vol met tegeltjes gemaakt van over de jaren heen verzamelde klei uit allerlei windstreken in Nederland.

Deze tegeltjes zijn te koop en dragen bij aan de crowdfundingactie. Meer info vind je op de Facebookpagina van AtelierNL.

Naast de actie zie je hier ook de presentatie van hun nieuwe project Earth Paint. Je kan zelfs meedoen met workshops Verven met Aarde wel even van tevoren opgeven. Veemgebouw Het is eigenlijk niet te missen als je op Strijp-S bent. Het Veemgebouw is verbouwd en vanaf 17 oktober is de Eindhovense markthal onder de naam Vershal aan het proefdraaien. Verder vind je hier diverse interessante exposities waaronder Lenneke Wispelwey met haar nieuwe collectie Garden Galore.

Broeinest Werkplek, werkplaats en stalenbieb. Broeinest is de flexibele ontmoetingsplaats voor interieur architecten en creatieve makers. Verder zijn alle faciliteiten vrij toegankelijk; het is zeker interessant om eens de stalenbieb met verschillende materialen te bekijken. In het programma op DDW. Colour Trends volgens AkzoNobel Wij spotten 't al eerder: Nu wijst ook AkzoNobel's jaarlijks kleurtrendonderzoek 'ColourFutures' okergoud aan als dé kleur van Een mooie volgende stap, een natuurlijke ontwikkeling vanuit het koperoranje dat de kleur van het jaar was.

AkzoNobel koos het goudachtige okergeel; een kleur die fel genoeg is om de aandacht te trekken en goed te combineren is met andere tinten. Nooit eerder was het zo belangrijk om verschillende visies en benaderingen met elkaar te verbinden. Want hoe vanzelfsprekend digitale technieken ook geworden zijn, het verleden blijft een inspiratiebron voor het design van de toekomst.

Dualiteit is dan ook het onderliggende thema voor alle trends van Lees op Colour Futures meer over de trends en bekijk het kleurpalet voor Het trendboek Colour Futures kun je hier downloaden.

Tisane Infusion en flickr. Bekijk ook het artikel 'A touch of gold: In de Mastercourse Retail 'de winkel als theater' wordt je meegenomen langs de belangrijkste thema's van een onderscheidend winkelconcept. Wat hebben deelnemers aan vorige edities er geleerd en hoe passen zij hun kennis toe?

Een serie met tips, ervaringen en best practices. Bij het ontwikkelen van een nieuwe retailformule ben je misschien geneigd strategisch te denken, over hoe het eruit moet komen te zien. Wat eigenlijk nog belangrijker is: Stilstaan bij en denken vanuit de consument, daar gaat het om. Sietske van Geel is coördinator van ReShare Store en deelt haar best learnings.

We weten nu hoe je de formule tastbaar en concreet maakt. Muziek beïnvloed hoe de klant jouw winkel en producten ervaart.

Met kleur en licht kun je een ruimte visueel hoger maken, vriendelijker of juist afstandelijker, en kun je de klant onbewust richting geven en laten navigeren. Voor een sterk concept verdiep je je in de Why — How — What: De volgende stap is How ; denk bijvoorbeeld aan een bijzondere verkoopmethode. Suzanne Rotteveel is visual merchandiser bij Praxis en deelt haar best learnings.

Ze is iedere dag bezig met hoe het onderwijs nog beter kan aansluiten op de dagelijkse realiteit van retail en zorgt dat ze doorlopend op de hoogte is van wat er speelt.

Alexandra volgde de Mastercourse en deelt haar ervaringen. Astrid Ritskes van Nimeto deelt tips en ervaringen: Juist door te gluren bij de buren krijg ik nieuwe inzichten en verdieping voor mijn eigen concept. Denk bijvoorbeeld aan signing , bij uitstek het punt waar formule en communicatie elkaar ontmoeten. Ook in de B2B markt is een goed productaanbod niet meer voldoende - concepten en verhalen, daar gaat het om.

Clazina van Iterson werkt op de afdeling inkoop van Veris Bouwmaterialengroep en vertelt hoe daar een sterkere rol in kan spelen in door te zorgen voor een goede afstemming van de producten en de overall conceptkoers. Groen kan heel goed ingezet worden om beeld en sfeer te versterken. Andersom maakt een juiste styling groene producten ook waardevoller.

Stylist met groene vingers Helene Verhoeff vindt dat er nog zoveel meer kan met groen in de retail. W il je alles leren over omnichannel, retailstyling, trends, klantreis, instore communicatie, kleur, geur en geluid? In de  Mastercourse Retail 'de winkel als theater' nemen   Carin Frijters — auteur van het retailboek Prikkel de Koopknop — en andere experts je mee langs de belangrijkste thema's van een onderscheidend winkelconcept.

De najaarseditie is nu bezig; i n maart start een nieuwe editie! Volg de cursus in z'n geheel, of volg één of meerdere losse lessen over  een specifiek onderwerp. Bekijk het volledige programma en meld je aan!

MoOD, de vakbeurs voor meubelstoffen, wand- en raambekleding vond afgelopen september plaats in Brussel. Op de beurs staan trends in kleuren, dessins, texturen, innovatieve weef, brei- en druktechnieken centraal. Het MoOD-trendboek is ingedeeld in thema's: In de 21e eeuw is een breuk te zien in de perceptie van luxe.

Terwijl glamour in het rijke Westen gezien wordt als ouderwetse luxe, is 'showing off' een must in snel groeiende steden elders op de wereld.

Deze boomtowns vormen zich in plaatsen als Dubai, Perth, Lagos, Luanda en Calgary, plaatsen waar veel 'zwart goud' wordt gevonden.

Ondanks de grote verschillende in de perceptie van luxe zijn er veel overeenkomsten: Geopolitiek en de perceptie van luxe. De 'share economy' is de trend van 'Gute Menschen', waarbij het gaat om geven zonder iets terug te verwachten. Belangeloos geven is nu de nieuwe luxe; de échte luxe.

Het uit zich in zachte, ronde vormen en warme, harmonieuze kleuren. Hoe groter het tijdverschil, hoe dieper de ervaring. Of het nu archeologische vondsten zijn of 19e eeuwse schilderijen, ze spreken tot de verbeelding met hun woordloze verhalen, half-vergane kleuren en vergeten technieken.

Onderdeel van het thema Ancient History is Artinsanity: Vakmanschap als ultieme bron van inspiratie voor hedendaagse designers. Het gaat over traagheid, verfijning, storytelling en customer experience. Zeldzaamheid is de sleutel. Hun maniakale focus op materialen en het productieproces geven de ambachtsman- of vrouw faam. Zij dromen over betrokkenheid en schoonheid; hun product is gefuseerd met de kerngedachte en met de makers. Op het raakvlak tussen lo-fi, imperfectie and sci-fi staat kleur ogenschijnlijk op zichzelf als 'ongescript', 'ongeschreven' en 'spontaan'.

Maar kleur dient, op verschillende manieren, beide werelden; het behoudt de aura van emotie en pure esthetiek en is daarmee onbereikbaar voor velen. Anderen, voornamelijk wetenschappers, proberen kleuren te 'hacken'. Het resultaat 'Hack the Colour' is een poging om kleur te benaderen als bron van inspiratie. De schoonheid van een schilderij, foto of kunstwerk, is vaak niet alleen gedefinieerd door het kleurpalet. Met 'slechte' en trendy kleuren en in het bijzonder met het effect van de combinaties die soms harmonieus en soms ongebruikelijk zijn.

De nieuwe trendkleuren vermijden zachte pastels. Blauw - en dan vooral kobalt - is de kleur die dromers van hun wolk haalt, maar nog steeds een halo van mystiek en verheffing geeft. Het optimistische geel zien we terug in maïs-geel, dat weer meer richting vanille gaat.

De nieuwkomers zijn vaak neutralen: Het hele trendboek is - gratis! Een selectie bijzondere en inspirerende afstudeerprojecten van talentvolle MBO- en HBO-studenten van de lichting Glinsterende afwerkingen, fonkelende details, glanzende stoffen: Dit jaar spotten we een heuse renaissance van goud: Neemt goud de kroon over van koper? Goud geeft industriële interieurs een chique look; onbewerkte betonnen vloeren en wanden, ruwe texturen, vintage elementen, strakke vormen, open ruimtes en een touch of gold.

Beyond bling-bling Bij goud denk je al snel aan weelderige barok-interieurs en over-de-top bling-bling. In de jaren 70 was goud, naast messing en brons, populair in 'cocktail hour'-accessoires als staande lampen, shakers en bar carts.

In wordt goud nog steeds toegepast in weelderige interieurs, maar zien we ook  golden touches in zowel minimalistische als eclectische interieurs. Designers, ambachtslieden en kunstenaars herschrijven daarmee de regels van luxe. Ik noem het sophisticated glamour. Goud doet 't prima bij paars; in de foto's hierboven fungeert goud bijna als lichtbron in minimalistische, geometrische en enigszins dramatische interieurs.

In zomerseizoen van zijn we gefascineerd door opulentie en rijkdom, zei Edelkoort in Vanities ; goud en glans blijven belangrijk, net als koper en andere metaaltinten. De klassieke stijl maakt een comeback, met lambriseringen en ornamenten, handgeschilderde decoraties en rijke materialen als marmer, metalen en edelstenen. Vanities - Lidewij Edelkoort over trends SS Het onderstreept de terugkeer van de decoratieve kunsten, en ook weer die van de hang naar luxe en overvloed.

De opkomst van goud past ook in de bredere context van wederopleving van traditionele uitingen van luxe en weelde. Je ziet industriële interieurs met betongrijs en goud, goud gecombineerd met paars, goud in Japanse sferen, minimalistisch wit met gouden elementen, eclectische interieurs met gouden accessoires, contrasten van teal en goud, chique etnische decors met hout, metaal en gouden details, de klassieke mix van zwart, wit en goud, knallend rood met grafische, gouden dessins, roze en goud in Scandinavische interieurs De trend is 'gezet', laat je inspireren!

Japanophilism Met minimalistische zwart-goud en indigo-goud combinaties komen we terecht in Japanse sferen. Een mat-gouden lamp, kleine gouden decoraties op de muur, een gouden handvat of fotolijstje; gouden accenten zijn subtiel, en zwart en blauw overheersen, zodat het een sereen geheel blijft. Gouden accenten maken een blauw interieur ongelofelijk chic; zwart met goud zorgt voor totale  zen.

In vervolg op de heersende Japan-trend gaan designers op zoek naar nieuwe toepassingen van Japanse technieken. We zien bijvoorbeeld dat kintsugi, waarbij gebarsten of gebroken aardewerk met bladgoud wordt gerepareerd, opnieuw uitgevonden wordt door het toe te passen op - ongebroken - houten meubels, betonnen muren en wandtegels zie ook de collage  elegant white.

Axel Vervoordt ; eikenhouten vloer van  grigobogoak. Elegant white Een witte, minimalistische ruimte krijgt door toevoeging van gouden elementen een rijke en warme  feel. We zien onder andere Japanse kintsugi op wandtegels en keramiek, behang met een subtiel grafisch dessin en een sierlijke gouden mobile die de ruimte oplicht.

Eclectic orange De seventies bar cart, leren bank, gouden accessoires en Eames chair in combinatie met oranje en zwart geven een  art deco  effect in de eerste collage; daaronder een eclectische mix van materialen, kleuren, patronen en vintage objecten die een exotische retrosfeer oproepen. New Teal Het diepe groenblauwe Teal, de kleur van , was en is in allerlei vormen te zien in interieur en accessoires. In contrast met goud is het een totale  eye-catcher ; goud creëert licht en warmte in teal spaces en past mooi in zowel moderne als eclectische interieurs.

Ethnic chic Een samenhang van hout, metaal en goud met verschillende materialen en texturen, imperfecte en ruwe afwerkingen,  dip-dye d meubels en accessoires en gouden grafische dessins voor een etnisch, robuust en chic decor. Zwart en wit zijn basiselementen - meubels, muren en vloeren - en gouden accessoires zoals lampen, fotolijstjes en kleine decoraties zijn op strategische plekken geplaatst.

Hoe subtieler de gouden details, hoe groter het visuele effect. Fierce red  Fijne, gouden elementen complementeren rood in de grafische ansichtkaarten van BL-ij en in een rode badkamer.

De rotan stoel van Urban Outfitters oogt amber-goud in combinatie met het felle rood, dezelfde kleurnuances als de vaasjes eronder. Een modern-etnisch interieur met robijnrode muur, een mix van bloem- en streeppatronen voor de kussens en een gouden spiegel creëren een warm geheel.

Scandinavian reinvented Roze en goud in Scandinavische interieurs vormen een rustig en harmonieus geheel met grafische - veelal met de hand geschilderde - gouden patronen en de juiste balans in kleurgebruik. Bright greys Grijs is nog altijd toonaangevend in interieurs; goud geeft 't net die extra  sparkle.

Hieronder  een mix van industrieel en Scandinavisch met lichte grijstinten, goud en wit, grafische en geometrische vormen, beton en planten. Line Klein via emmas. Voor de tentoonstelling deden tweedejaars studenten Fashion Design en Creative Writing onderzoek in de collectie en archieven van het museum. De uiteindelijke ontwerpen, ballades en verhalen vormden een uitzonderlijk geheel. De tenstoonstelling is aangevuld met ontwerpen uit de afstudeercollectie en Het Zuiderzee museum bestaat uit een binnenmuseum en een buitenmuseum in de vorm van een idyllisch dorp, samengesteld uit panden uit allerlei regio's rond de voormalig Zuiderzee.

Ook de traditionele functie van de panden is toegevoegd en wordt door medewerkers van het museum bemand als zijnde hun eigen leef- en werkomgeving. In opdracht van het Zuiderzee Museum verbonden de modeontwerpers en schrijvers heden en verleden en vernieuwden daarmee de traditie. In de eerste zaal staan de ontwerpen van de ArtEZ Fashion graduates op hoge sokkels alsof ze drijven onder het oppervlaktewater. Ballades lijken te zinken in het golvende water.

Tijdens de druk bezochte opening krijg ik niet direct de achtergronden bij de ontwerpen mee. De algehele presentatie is indrukwekkend, maar de producten en vooral de bijbehorende verhalen vallen weg. Was het de drukte of nam ik misschien te weinig tijd om alle filmpjes te zien en alle teksten te lezen?

Er is veel info en er ligt een dikke krant om mee te nemen. Als ik thuis de krant doorneem kan ik de verhalen aan de ontwerpen koppelen en ervaar ik de bijzonder creaties zoals bedoeld door de jonge designers.

De ontwerpen lijken meer aanwezig dan gepresenteerd in de expositie. De buitengewone bewerking van materialen komt op papier nog beter tot zijn recht. In het tijdschrift zie ik ook ontwerpen die ik in de tentoonstelling heb gemist of alleen delen van heb gezien. Het is duidelijk dat je goed je tijd moet nemen om alle tekst, filmpjes en QR-codes te bekijken wil je tijdens je bezoek een compleet beeld krijgen.

De materiaalbewerking van de outfit van Monique de Bruin, 2e jaars Fashion Design. Ook vind je in de presentatie het onderzoek van Monique terug n. ArtEZ studenten naarstig op zoek naar hun eigen bijdrage in de presentatie. In plaatst van het rode bloemenpatroon is de chemische formule van Hemoglobine gebruikt.

Het is een print geworden voor T-shirts; het kledingstuk waarmee mensen van nu hun voorkeuren, gevoelens en cultuur overbrengen. Bloemen worden een abstracte formule. Het statement is dat macht zich in de moderne tijd koppelt aan wetenschap.

De krant of tijdschrift zoals het in de presentatie wordt genoemd bestaat uit twee delen en staat vol met ontwerpen, uitleg en dichterlijke teksten. In het buitenmuseum vind je allerlei oude ambachten terug. Roxy van Bemmel 2e jaars Fashion Design heeft zich laten inspireren door de drukpers. De drukpers bestaat uit losse onderdelen maar is toch één werkend geheel. Binnen het ontwerp van Roxy is zijn alle panden en mouwen los van elkaar maar vormen toch één geheel.

Iedereen kan zijn zoals je bent. Hij droomt van een heel ander leven. Onderdeel van het ontwerp van Raisa Kok, 2e jaars Fashion Design. Een deel van de presentatie. De krant speelt een belangrijk onderdeel in het geheel. Een colbert met de kraag bevestigd rond de middel doet denken aan de broek van het Volendams visserskostuum.

Voor Leroy Sirasit van Halen doet het ook denken aan de dracht in Thailand, het land waar hij vandaan komt. Met dit ontwerp heeft hij een verbinding gemaakt tussen zijn leven hier en zijn oorsprong. Uit de krant leer ik dat vormonderzoek vanuit een traditioneel kledingstuk bij de 2e jaars studenten gevoel bijbrengt voor het lichaam.

Een colbert wordt op allerlei manieren vastgezet op een paspop waardoor verassende silhouetten, details en materiaalcombinaties onstaan. Deze leggen de basis voor nieuwe ontwerpen, die in verbinding staan met de streekdrachten rond de Zuiderzee. Specifiek elementen als bijvoorbeeld de kraplap krijgen zo een nieuwe plaats.

Neem dus in ieder geval die krant mee na je bezoek! Mode en De Zee is nog tot en met 25 oktober te zien in het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen. Nog nooit een bezoek gebracht aan het Zuiderzee Museum? Neem een kijkje door de ogen van Monique Tieleman en zie waar designers hun inspiratie vandaan hebben gehaald.

Ik ben want ik borduur De borduurmanie gaat verder! Er wordt geborduurd op hout, keramiek, bamboe, foto's, canvas, sieraden, bladeren, kunstwerken, en ook in Milaan zagen we de prachtigste designs voorbij komen. Van traditioneel handwerk tot hypermoderne borduurmachines en van grafische patronen tot fusies van glas- en borduurwerk; innovatie en inspiratie! Shar Pei Shar Pei is een collectie kussens van LucidiPevere voor La Cividina met karakteriserende patronen geborduurd in ononderbroken lijnen - die het productieproces versnellen - waarin ook tekst verwerkt is en sommige uiteinden onafgewerkt lijken.

Het geheel krijgt pas samenhang wanneer de stof opgevouwen wordt en de uiteinden aan elkaar worden genaaid met naden in contrasterende kleuren: Ook waren nieuwe collecties te zien waarbij borduurtechnieken zijn gebruikt op o. Geborduurde stoel van Johan Lindstén 'Embroidery Armchair' van designer Johan Lindstén is een fusie van kunst, fotografie, design en functionaliteit.

Het is  een van de nieuwe prototypes van Cappellini. Het tafelkleed is een siliconen-afgietsel van een traditionele Nederlandse borduurdoek. Tajima borduurmachine Met de Tajima borduurmachine kun je allerlei stoffen razendsnel computer-gestuurd borduren. Ook kan de machine pailletten, studs, kralen, decoratieve linten, strass-steentjes en Swarovski-elementen toepassen.

Studenten van de Interior Design Faculty van de Politecnico universiteit in Milaan creëerden in samenwerking met Studio Auriga een room divider van denim waar verschillende stoffen en elementen geborduurd zijn.

Handgeborduurde tapijten van Doshi Levien voor Nanimarquina Design duo Doshi Levien ontwierp drie tapijten voor Nanimarquina ; met traditionele, Sumak handweeftechnieken creëerden ambachtslieden in India de wollen tapijten. Elk ontwerp is handgeborduurd met kleurrijke grafische patronen, geïnspireerd op de technieken van de Rabari gemeenschap uit de Kutch regio.

Coralie Bonnet is experimenteel textieldesigner en gebruikt traditionele borduurtechnieken op o. Kunstenaar Mana Morimoto geeft oude foto's een special touch met naald en draad. I llustrator Marue borduurt illustraties:. Clark maakt borduurkunst op canvas. De patronen van Heng Lee 's op natuur geïnspireerde, handgeborduurde sieraden zijn uitvergrote beelden, die daardoor een pixelpatroon krijgen. Tweelingzusjes Lizzie en Kathryn Fortunato van het label Lizzie Fortunato ontwerpen sieraden en accessoires geïnspireerd op traditionele ambachten uit de hele wereld.

Handgeborduurde motten van Yumi Okita. Aníbal Vallejo studeerde beeldende kunst en fashion design - wat hem inspireerde hem om verschillende materialen in zijn kunst te verwerken, zoals garens, stoffen, borduursels en sieraden.

Kunstenaar Susanna Bauer gebruikt crochet om bladeren te verfraaien, herstellen en er sculpturen van te maken. De collectie 'Ethereal Geometrics' van ontwerper  Nicola Flint is geïnspireerd op foto's van spookhuizen in Engeland waarbij ze let op de geometrische vormen en structuren in de gebouwen. Ze pixelde de beelden zodat ze grafisch en geheimzinnig werden en maakte ze na met borduursteken.

Fotografie met borduurwerk door kunstenaar Jose Romussi. Geborduurde illustraties door Megan Whitmarsh. Multimedia artiest Jazmin Berakha werkt met o. Multimedia kunstwerken van Ana Teresa Barboza. Kunstenaar Diane Meyer gebruikt borduurwerk om bepaalde delen van foto's te benadrukken; ze creëert met kruissteken een gepixelde versie van het onderliggende beeld. Bijna levensechte 'vorkstaartscharrelaar' van designer Trish Burr.

Popart inspireert fashion designers al decennia lang. Was er in de 90's al een revival van popart — denk aan posters uit de rave-cultuur en de grafische en geometrische prints met felle kleuren in mode —  de afgelopen seizoenen is popart echt booming.

T-shirts, jurkjes, blouzen en accessoires met hartjes, lippen, fruit, tekenfilmfiguren en supermarktproducten in fluor-kleuren Hayley Bayliffe Photography , Prada ss14 via designscene. Prints met beroemdheden en iconen, alledaagse en huishoudelijke objecten, reclame, graffiti, abstracte elementen en schetstekeningen fuseren met mode, en de catwalk fungeert als schilderdoek voor designers van onder andere Prada, Chanel en Versace, die als kunstenaars hun fine art tentoonstellen.

Popart ontstond in de jaren 50 in de VS en Engeland en representeerde de populaire en moderne cultuur. De stroming ging in tegen de overheersing van couture en burgerkledij maar was ook een artistieke reactie op abstracte kunst en design, waarin emoties en krachtige expressies werden geuit en onderwerpen meerdere lagen van betekenis hadden. Popart was grappig, sexy en vergankelijk en met het satirische en ironische gebruik van reclame en karakteristieke, alledaagse objecten uit de consumptiemaatschappij zit er in popart juist géén diepere betekenis.

De wijze waarop popart kunstenaars werkten was heel divers, van zeefdruk en handgeschilderde rasterpunten, tot video, fotografie en collages. Beelden uit de populaire cultuur, zoals billboards, stripboeken, reclame, supermarktprodukten, filmsterren en pin-up girls gecombineerd met krachtige fluorescente kleuren en grafische vormen maakten popart snel populair onder de mainstream.

It was the whole reason for going. Ice cream via tumblr. Andy Warhol maakte naast kunst op doek ook populaire outfits geïnspireerd op popart. Van zijn befaamde 'Campbell's soup can' is later een jurk gemaakt.

De 'blotted line' illustraties werden vaak ingekleurd met aquarel of bladgoud; met handgesneden stempels creëerde hij patronen. Een van die prachtige illustraties die door Simons gebruikt is is de 'Female Head With Stamps' uit op een zijden jurk:. Het is niet de eerste keer dat Raf Simons kunst in zijn collecties verwerkt; toen hij voor Jil Sanders ontwierp gebruikte hij het werk van Pablo Picasso en Leonard Tsuguoharu Foujita als inspiratie:. Jil Sanders x Pablo Picasso beeld via enfemenino.

Roy Lichtenstein 's popart zie je nu overal terug in fashion en interieur. Iedereen kent zijn uitvergrote emoties, knallende tekstballonen, felle, vaak primaire kleuren omlijnd door vette zwarte contouren en de karakteristieke stippen in zijn figuren. In bracht Lisa Perry een collectie jurken uit, geheel gebaseerd op het kleurrijke werk van Lichtenstein.

Een jaar later ontwierpen Karla Spectic en Markus Lupfer een serie cashmere sweaters met geborduurde afbeeldingen van zijn werk. Charlotte Olympia, Nike, Vans en Converse hebben allemaal schoencollecties geïnspireerd  op Lichtenstein's prints.

Roy Lichtestein jurken van Lisa Perry via  stylecaster. Het Parijse warenhuis Colette had een pop-up shop met T-shirts, accessoires en skateboards geïnspireerd  op het werk van de in overleden graffiti-artist  Keith Haring.

Vivienne Westwood, een groot fan van Haring, creëerde  een hele collectie met dessins van zijn graffiti werk.

Schoenontwerper Kirkwood ontwierp een collectie gebaseerd op Haring's beroemde figuren, en ook Adidas, Reebok en Tommy Hilfiger decoreerden schoenen met zijn kunstwerken. Nicholas Kirkwood X Keith Haring, beeld via it. Moderne designers laten de popart trend herleven met felle kleuren en bonte paletten. Phoebe Philo Celine ss14 collectie geïnspireerd op Brassaï via  topfashionclothing.

Kit Neale ss15 via  patternprintsjournal. Jean Paul Gaultier pre fall via  thebestfashionblog. University of Central Lancashire ss15 via  vogue.

Jean-Charles de Castelbajac ss14 via nymag. Christopher Kane spring via  wearereadymade. Zoe Jordan ss14 via  www. Burberry menswear aw14 via burberry. Versace Spring via fashiongum. Celine ss14 via  janatini. Marc Marc Jacobs schoenen en Paula Cademartori handtas via  upper-east-side-stylist. Komen alle trends uit Japan? Handgemaakt en DIY, ambacht en vakmanschap, duurzaam en fair, imperfect design,  indigo en denim, patchwork en heritage fashion; we worden er mee overspoeld.

Waar komen deze trends vandaan? Hoe zijn ze ontstaan? Japan in the picture. Eerste versie januari ,  laatste update: Herstellen, laten herleven, waarderen; de schoonheid van imperfectie De Japanse uitdrukking Mottainai staat voor het "wat zonde"-gevoel dat je krijgt als je dingen verspilt. Wabi Sabi is een Japans principe dat soberheid, spaarzaamheid en bescheidenheid eert, en daarmee ook de waarde van objecten die onvolmaakt, vergankelijk of onvolledig zijn.

Veel designers integreren deze esthetische praktijken in hun ontwerpproces. Het gevolg hiervan is dat gebruik, roest en slijtage een aantrekkelijke en gewenste kwaliteit in zowel mode als interieur is geworden.

Bij de 15e eeuwse Japanse techniek kintsugi worden gebarsten of gebroken aardewerk met bladgoud gerepareerd, waarbij elke breuk opzettelijk wordt benadrukt in plaats van gecamoufleerd - precies passend in trends als imperfect design,   eco en  ambacht. Kintsugi borden beeld via  bloomingdales. Met de 'New kintsugi repair kit' van Humade kun je gebroken porselein met zilver-of goudkleurige lijm repareren, gebaseerd op de oude 'kintsugi' techniek: Het recyclen van textiel heeft een lange geschiedenis in Japan.

Al in de 17e eeuw werd in katoenen indigo stoffen nieuw leven geblazen met sashiko, boro, sakiori en zanshi. In software is een 'patch' een reparatie, en in principe is dat in mode hetzelfde, met ellebogen en knieën als voornaamste slijtageplekken.

Een patch kan ook een integraal onderdeel van het ontwerpproces worden, wanneer verschillende stoffen en patronen worden samengevoegd. Japanners kennen de patchworktechniek boro — letterlijk 'lap' of 'vod'. Boro is afgeleid van de uitdrukking 'boro boro', dat de schoonheid viert in iets dat vervallen, gerepareerd of gerafeld is. Boro wordt gecombineerd met de stiktechniek sashiko. We zien in de denimwereld steeds meer Japans design en textiel verschijnen en ook sashiko en boro technieken dringen de westerse markt binnen.

Voor ontwerpers die op zoek zijn naar oude ambachten en technieken, patronen en kledingtradities is indigo een grote bron van inspiratie. Indigo in textiel bestaat al eeuwen maar haar aanwezigheid en waardering is de afgelopen jaren duidelijk gegroeid. En via Japanse indigo kom je al snel uit bij sashiko en boro.

Lees meer over indigo blauw in een eerder artikel van Monique Tieleman. Visvim Virgil Picaro schoenen in indigo kleuren beeld via www. Aganovich, indigo color blocking beeld via  blog. Sashiko Sashiko is een Japanse stiktechniek die in de 18e eeuw is ontstaan. Sashiko is ontwikkeld om kleding en textiel te versterken of te repareren, maar is later ook decoratief gebruikt om quilts en borduurwerk te verfraaien.

Lidewij Edelkoort cureerde een artikel over een expositie van Japanse boro stukken. En we weten allemaal: De oude Japanse tradities van naaien, quilten, repareren en recyclen heeft geresulteerd in prachtige folklore- en arbeiderskleding.

Voor eenvoudige vissers en boeren waren stoffen schaars en duur, en om de levensduur van kleding en textiel te verlengen werden ze hersteld met decoratief sashiko. Ook werden meerdere lagen stof met sashiko op elkaar geborduurd: Het resultaat van al die lagen stof, een gerafelde, grove textuur, heet dan weer boro.

Bij sashiko worden voornamelijk indigo-geverfde stoffen gebruikt. Je herkent sashiko aan eenvoudig lopende steken in contrasterende, katoenen garens en het herhalen en verbinden van geometrische, grafische patronen. Een opvallend element in alle sashiko patronen is het gebruik van ruimte: Japanse ontwerpen maken volledig gebruik van lege of 'negatieve' ruimte als een onderdeel van het algemene patroon. Indigo dye technieken Shibori is een van de oudste indigo dye technieken in Japan.

Bij shibori wordt de stof gevouwen, afgebonden, verdraaid, geklemd of vastgenaaid om bepaalde delen voor de kleurstof onbereikbaar te houden, zodat je bijzondere kleureffecten bereikt. Je kunt daarmee eindeloos variëren en het zo eenvoudig of complex maken als je wilt.

Er zijn verschillende Shibori technieken: Bij deze techniek worden stukken stof afgebonden met draad om het gewenste patroon te creëren. Daarnaast heb je nog Miura , Kumo , Nui , Arashi en Itajimi ; elke methode wordt gebruikt om een bepaald effect te bereiken, maar elke methode wordt ook in overeenstemming met de stof gebruikt.

Dus de methode hangt niet alleen af van het gewenste patroon maar ook van de eigenschappen van de stof. Ook kunnen verschillende technieken samen worden gebruikt om nog complexere effecten te krijgen. Sakiori Nog weinig te vinden in hedendaagse mode en interieur - natuurlijk wel hier en daar op Etsy - maar toch even in de spotlight: Versleten kimono's werden in reepjes stof gesplitst en daarna teruggeweven in een prachtig nieuw textiel.

Een ultieme vorm van recycling en bedacht vanuit de Mottanai denkwijze. Voor haar afstudeerproject onderzocht ze haar eigen Japanse en Gauchos achtergrond en de interactie tussen verschillende culturen. De handgewoven ontwerpen symboliseren de verstrengeling van beide culturen, samen met haar passie voor oude ambachten en geïnspireerd op Japanse sakiori.

Vergelijkbaar met sakiori is het Nederlandse merk  By Mölle ; zij recyclen oude jeans en maken er nieuwe producten van:. By  Mölle  op de Woonbeurs beeld via  Binti Home. Je kunt Sri Threads op afspraak bezoeken, de stoffen zien, aanraken en kopen. Bekijk de video waarin Szczepanek over zijn collectie en passie vertelt. Toonaangevende Japanse labels en ontwerpers zoals Kapital , Visvim , Comme des Garçons ,  Sasquatchfabrix , Koromo Kyoto en Blue Blue Japan werken met deze ongekunstelde naaitechnieken en creëren zo tijdloze, handbewerkte stukken.

Kapital beeld via  www. Comme des Garçons beeld via: Koromo Kyoto afbeelding via www. Ook zijn er voorbeelden van sashiko en boro te vinden van grote internationale merken als Maison Martin Margiela en Converse All Stars.

Maison Martin Margiela beeld via: Denham beeld via  www. Veel designers die zich laten inspireren door Franse, Britse, Amerikaanse en Japanse 'workwear' - arbeiderskleding, de heritage fashion  trend - passen sashiko en boro technieken toe.

Neem naast de al genoemde labels hierboven bijvoorbeeld het Britse label De Rien die 'rag couture' ontwerpt door Frans linnen, arbeiderskleding uit de jaren 30, en Japanse, handgeweven hennep uit begin te 'patchen' en te bewerken met sashiko steken. Atelier de l'Armee  uit Amsterdam creëert handgemaakte tassen met vintage militaire- en arbeiderskleding, waarbij verschillende stoffen worden gecombineerd.

Je zou er bijna je nieuwe jeans voor verscheuren! Overal vind je nu op Japan geïnspireerde mode en interieur. Club Brillant via  ilumuoti. Altazurra Spring via  vogue. Swati Kalsi, textiel- en fashiondesigner: Junya Watanabe via  fashionising. Van Gogh meets Japan Vincent van Gogh was gefascineerd door Japan en Japanse kunst, en dat heeft hij gemeen met een aantal hedendaagse, jonge modeontwerpers. Styliste  Elona Waisapy , beeldredacteur van Stylink, was aanwezig en maakte deze prachtige foto's van de presentatie van fashion designers  Barbara Langendijk ,  Elke van Zuylen  en model Lisette Ros.

Het verhaal speelt zich af in Azië, Sri Lanka. In het zoeken naar de juiste uitstraling van de kleding ontdekte kostuumontwerpster Elena Werner de Japanse boro techniek en gebruikte dit voor de kostuums. Ze liet zich onder andere inspireren door dit artikel, hoe leuk is dat?! Marco Borggreve © Nederlandse Reisopera Timothy Nelson, de regisseur wilde graag in de richting van hedendaagse kleding werken. In mijn verdere zoektocht en onderzoek naar stoffen en textiel technieken ontdekte ik de boro techniek.

Het is een fascinerende techniek waarmee we precies de uitstraling van de kleding kunnen bewerkstelligen die wij voor ogen hebben in de Parelvissers. Het geeft de juiste 'versleten' indruk. Elena Werner en Marita Schoonheijm hoofd kostuum Reisopera zien ook andere overeenkomsten tussen de boro techniek en de Parelvissers. De Parelvissers speelt zich af in de lagere sociale klasse, de visserswereld.

De boro techniek komt uit deze wereld voort. Mede hierom kent boro denk ik een groeiende belangstelling. Vooral als decoratie zie je het steeds vaker gebruikt op kleding. Het is design geworden. Je ziet ook dat ontwerpers steeds vaker op zoek gaan naar oude ambachten, patronen en ontwerpen. Dit is echt een trend. Maison Suzanne  oude sashiko boro stoffen verwerkt in antieke stoelen.

Prachtig over je bed! Veel meer DIY kun je 't niet krijgen! Via Etsy en Pinterest vind je veel creatievelingen die sashiko en boro in interieur en accesoires verwerken. Textielfabrique geeft workshops sashiko en indigo verven! En op de website van Textielfabrique kun je sashiko garens en naalden en zelfs een speciale sashiko kit kopen met garen, lapjes, instructies en een vingerhoedje.

Dan vind je onze artikelen over  breien ,  borduren  en macramé vast ook leuk! Profielschets Floor Borsboom Floor Borsboom is fashionfreak, designfreak, language freak. Dol op mooie dessins en prints, vintage items, caribisch eten en funky music. Ze werkt bij LeLab en Stylink als contentmanager, webredacteur en copywriter. Edelkoort voorspelde in dat er een tsunami van textiel zou komen. Eerst zouden we wat aarzelen, maar daarna massaal kiezen voor dit - destijds bijna uitstervende - materiaal.

En, kijk nu eens om je heen… we zijn weer aan het breien, haken, macrameeën, naaien, vlechten en knopen geslagen. Overal zie je mooie ambachten; in musea, galeries, web winkels, maar ook verwerkt in meubelen en accessoires. Handgemaakte producten zijn het antwoord op de vraag naar duurzame en persoonlijke producten met een eigen verhaal.

Je kunt met allerlei technieken iets moois maken, er zijn duizenden mogelijkheden. Gelukkig is het niet zo moeilijk meer om iets zelf te maken, want je kunt weer veel producten in de winkel vinden en er zijn vele tutorials online.

Ieder individu wil visueel uitdragen wie hij is; om zich te onderscheiden én tegelijkertijd om herkenbaar te zijn voor gelijkgestemden. Hoe geeft je  binnen deze kaders invulling aan je identiteit? Hoe wordt identiteit gestyled? Welke waarden, vormen en sferen zijn zichtbaar? In tijden van maakbare identiteit rijst de vraag: En waar hoor ik bij?

Het wordt steeds complexer om onze plaats en functie in onze omgeving te bepalen. We zoeken aansluiting met gelijkgestemden, maar willen wel met onze eigen identiteit en uniciteit behouden. In deze trendsessie neemt Identiteitstylist Alexandra Calmero je mee in het landschap van identiteit: Hoe wordt identiteit vormgegeven? Welke trends spelen daarbij een rol? Wat zijn de ontwikkelingen in de toekomst?

Ze beantwoordt deze vragen in een kleurrijke en inspirerende presentatie. Na de presentatie wordt er in groepjes gebrainstormd over de toekomst scenario's van identiteit die in de trendlezing zijn gepresenteerd. We gaan daarbij sparren over de mogelijke gevolgen voor de branche s en nieuwe ideeën en concepten. Aan het einde van de dag worden de resultaten aan de hele groep gepresenteerd.

Je neemt daarbij waardevolle ideeën en nieuwe inspiratie als stylist en creatief mee. Ook al zit je geruime tijd in het stylingvak, de veranderingen volgen elkaar zo snel op, dat het belangrijk is om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling.

Zo kun je nu én in de toekomst goed inspringen op de wensen en behoeften van je klanten. Saskia Hogevonder van Stijl Retail Design en Nynke Ott van etalageburo CreaVision volgden de mastercourse 'De Winkel als Theater' en geven tips over het toepassen van kleur en muziek in je winkelconcept.

Saskia Hogevonder — Stijl Retail Design De grootste winst die ik uit de mastercourse De Winkel als Theater haalde is dat ik veel beter aan mijn klant kan uitleggen waarom ik bepaalde dingen voorstel. Je leert je eigen werk onderbouwen en benoemen. Als je goed kunt overbrengen welke trends er spelen en vanuit welke kernwaarden van die klant je denkt, alleen dan kun je jouw klant overtuigen. Daarnaast is de mastercourse enorm praktisch ingesteld. Alleen al als je kijkt naar verlichting en de mogelijkheden hiervan.

Je ziet dan zo snel effect, dat maakt echt het verschil. Voor kleine ondernemers, want dat zijn tenslotte  veel freelance stylisten, is het een waardevolle investering. Je verbreedt je vakkennis. Wat mij betreft is bijvoorbeeld muziek een waardevolle toevoeging.

Daar wist ik te weinig over, nu weet ik wat daarbij belangrijk is en waarop je moet letten. Voor klanten is juist dát totaalplaatje dat je aanbiedt de meerwaarde. De complexiteit en tempo van de muziek heeft invloed op hoe de klant jouw winkel en producten ervaart. En zelfs op zijn bestedingspatroon. Bij complexe muziek met een laag tempo is de verblijfsduur van de klant vaak langer dan bij up tempo eenvoudige muziek. De klant neemt hier de tijd voor zijn aankopen en is bereid te betalen voor kwaliteit.

Het helpt je echt om alle losse elementen in je werk nóg beter toe te passen en naar het totaalplaatje te kijken; je kunt veel beter vanuit het geheel denken dan alleen vanuit winkelstyling of de etalage. Met het slim inzetten van kleur, licht en geur bereik je meer resultaat. De cursusdagen worden op boeiende plekken gegeven, met inspirerende gastsprekers uit allerlei vakgebieden. Dat werkt erg goed.

Door de praktische insteek leer je bovendien meteen de theorie toepassen. Carin daagt je echt uit om verder te gaan. Doordat je met mensen uit verschillende branches zit, versterk je elkaar bovendien. Met kleur en licht kun je een ruimte visueel hoger maken, vriendelijker of juist afstandelijker.

Met kleur kun je de klant ook onbewust richting geven en op een heel natuurlijke manier door je winkel laten navigeren. Maak je bijvoorbeeld gebruik van een koele en een zogeheten warme wand, dan trekt de warme wand aan. Na afronding van de mastercourse zijn beide stylisten toegetreden tot het netwerk van RetailTheater. Deze bedrijven gingen je o. Ook deze 20ste editie van kleine fabriek zat weer goed in elkaar.

Verfrissend waren het grafische zwart-wit design en de nieuwe intuïtieve indeling van merken. Deze keer stond ik niet zelf op de beurs, dus ik had alle tijd om de belangrijkste highlights uit het complete aanbod te filteren.

Zoals iedere keer ben ik op zoek gegaan naar de meest creatieve en opvallende kleine merken. Deze vond ik vooral in en om het shoppingplein, met pop-up shops van o. Mijn absolute favorieten waren 6 inspirerende Koreaanse merken, vertegenwoordigd door Rebel in the House: Creatief en met een knipoog, helemaal leuk!

Mega kleurplaat van Bas Kosters, kussens van Soetwaer, schorten gemaakt van papa's oude overhemd van Atelier AF, prachtige patronen van Ine de Haes, bloemenzakje op rok van Amber, mini kids cuddles van Humm, trui van Annika. Hiervoor maakt zij trendboeken op het gebied van accessoires, woonaccessoires en kids aan de hand van kleur-, materiaal- en productbeelden en heeft veel ervaring met het maken van productontwerpen, artworks en dessins.

Kiki is ook eigenaar van kindermerk 'In de dop'. Dit jaar is het jaar geleden dat Vincent van Gogh is gestorven. Het Noordbrabants Museum eert de wereldberoemde kunstenaar met tentoonstellingen rond het thema ' jaar inspiratie'. De expositie 'Design uit het land van de aardappeleters' gebruikt het werk van Van Gogh om Brabants ontwerp vanuit een andere invalshoek te bekijken. Want Brabant is niet alleen het land van Van Gogh, het is ook een design-hotspot met internationale faam.

De thema's eenvoud, boerenland en natuur vormen de leidraad voor de selectie van 85 objecten en producten; van industrieel ontwerp tot textiel en mode en van grafisch ontwerp tot fooddesign en fotografie.

...

ACTRICE GEZOCHT GEILE MOSLIMA

Een modern-etnisch interieur met robijnrode muur, een mix van bloem- en streeppatronen voor de kussens en een gouden spiegel creëren een warm geheel. Op luchthaven Schiphol is de eerst kontvingeren sexs voor de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie officieel in gebruik gegeven door minister van Justitie Dries van Agt. De tijd van meer van hetzelfde is voorbij. Ook "free hugs" zijn vrouw zoekt man seks shemale ontvangst te krijg al is niet iedereen daarvan gediend. Aandacht voor het maken van Delfts Blauw aardewerk en de antiekbeurs in Delft. Broeinest Werkplek, werkplaats en stalenbieb. Voor klanten is juist dát totaalplaatje dat je aanbiedt de meerwaarde.

: Kut dichtnaaien club jacqueline loon op zand

GRATIS PIJP ANAAL BEFFEN 520
Gratis sm neuken in gelderland 54
Kut dichtnaaien club jacqueline loon op zand 86
Kut dichtnaaien club jacqueline loon op zand Daarnaast aandacht voor sportwedstrijden in Stadskanaal voor gehandicapten. Opnamen tgv het jarig bestaan van gymvereniging Atilla. Met voor het eerst in Nederland knipperbollen voor voetgangers. De hoofdrollen in de film, die geregisseerd wordt door Nouchka van Brakel, zijn voor Gerard Cox en de jeugdige Marina de Graaf. Seyss-Inquart zelf bemoeit zich met een kind en zit aan aan tafel.
Amateurssex mooie naakte lesbische vrouwen Elke baby stap vooruit is winst. De Nederlandsche Handelmaatschappij viert haar jarig jubileum. Een opvallend element in alle sashiko patronen is het gebruik van ruimte: Op de achtergrond de collectie Pulp 2. Een man en een vrouw rijden per fietstaxi, bestuurd door een geuniformeerde bestuurder, door de straten van Amsterdam, oa gekleed als bruidspaar.

Follar follando coños peludos pelis porn es. con camara oculta los mejores videos anal porno gordas sexis desnudas porno español fiesta porno asiatico sexo gratis videos jovenes putas gratis porno gold masages eroticos mujeres maduras españolas gratis nenas putas porno en casa cachonda pajas a su madre e hija videos latex porn videos de sexo anal tetona videos x tetas pequeñas mujeres maduras guarrillas follando sexo grati paris hilton porn hd videos de sexo anal cuarentonas follando porno gratis de gordas mujeres muy zorras lesbianas follando con mujeres playas nudistas porno frances videos gratis de orgias gratis duro sasha grey videos latinos animacion porno folladas torbe videos de lesbianas videos porno zorras peliculas xxx videosx hd x videos pornod porno striptease xxx maduras cachonda xvideos porno barbosa lesbianas teniendo sexo suave videos porno de abuelas culonas videos porno casero interracial madura tube amateur español maduras amater putas arabes videos potno gratis viejas calientes videos de trios hd videos porno en español hd nenas masturbandose xxx joven tetona masturbandose nekane sweet porno masajes gordas enculadas video porno de orgias gratis de ancianas putas follada xexo gratis castellano erotico latinas follandose al fontanero follando sexo con tios follando vieos porno videos porno hd tetas grandes videos vídeos de porno gratis negras putas viejas follando pajas femeninas sex porn tube ver vídeos porno ancianas gordas españolas haciendo sexo lesvico embarazada alexistexas se masturba cumlouder pollas grandes naturales viejas gordas follando porno de putas gonzo porno anal anal duro xxx en tetas grandes putas peliculas porno negros porno travesti jaen videos de xexo porno amateur pornografia xxx hd mujeres viejas guapas desnudas bdsm videos porno espanol roxy raye pirno español mejores tetas maduras xxx culonas latinas culonas maduras follando con porno gratis videos bondage video amateur x amater lesbianas xxx japonesas playas nudistas famosa follando a su vecina chicas xxx videos x porn video amateur porno de xxx tetas perfectas videos de follar video porno masajes eroticos gratis maduritas sex anal videos de parejas follando se la ducha bdsm amateur viejos rusas porno lesbianas videos gratis video de maduras amater casero maduras follando gratis follando coños muy xorras ver video sexo chicas pornos gratis peludas embarazadas porno películas porno mujeres free hd gratis vídeos porno bisex follar abuelas x shizuka desnuda sofia rose embarazada follando colegialas porno xx videos de porno maduros abuelas gratis en español fiesta porno en castellano follar españolas striptease porno lesbicas porno tetas masage porno completos porno en español fiesta porno playa ver peliculas pornos lesbicos videos bdsm amateur xexo gratis abuela follando gratis hd travestis en español videos x vidros xxx videos de tetonas maduras.

cumlouder vidios porno gratis maduras porno embarazadas xxx tetas muy peludos videos porno videos de porno negra culona porno pollas gigantes videos porno de abuelas gordos trio con sexo anal duro peliculas sexo gorditas intercambio de gordas pornografia películas pornográficas gratis tetonas sex tube español mujeres follando porno.

PRIVEONTVANGST TILBURG EROTISCHE MASSAGE GAY